DƏQKİS
  1. Layihənin adı:

Dünya Bankının “Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi” çərçivəsində vahid avtomatlaşdırılmış “Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı, Kadastrı və İdarəedilməsi Sistemi”nin yaradılması layihəsi həyata keçirilmişdir. Layihənin icrasına 14 mart 2012-ci il tarixində başlanılmış və 30 sentyabr 2015-ci il tarixində yekunlaşdırılmışdır.

  1. Layihənin məqdəsi:

                “Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı, Kadastrı və İdarəedilməsi Sistemi” (DƏQKİS) yaradılmasında  əsas məqsəd daşınmaz əmlak bazarlarını və dövlətə məxsus daşınmaz əmlakın idarəedilməsi və istifadəsi üçün əhəmiyyətli sistemləri dəstəkləyən etibarlı, şəffaf və səmərəli avtomatlaşdırılmış daşınmaz əmlakın qeydiyyat sistemini yaratmaqdır. Eyni zamanda hazırlanmış informasiya sistemi Azərbaycan Respublikasının ərazisində mülkiyyət növündən asılı olmayaraq, daşınmaz əmlaka dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması, daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı, həmçinin daşınmaz dövlət əmlakının idarə edilməsi, o cümlədən icarəyə verilməsi, özəlləşdirilməsi, hərracların təşkili barədə məlumatların vahid məlumat bazasında toplanılmasını və idarə edilməsini, onların mühafizəsini təmin edəcəkdir.

  1. Sistemin fəaliyyət prinsipi:

Sistemin fəaliyyətində daşınmaz əmlaka dair hüquqların qeydiyyatı ilə bağlı daşınmaz əmlakın dövlət reyestri, daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı, daşınmaz dövlət əmlakının idarə edilməsi, o cümlədən icarəyə verilməsi, özəlləşdirilməsi, hərracların təşkili ilə bağlı proseslər “bir pəncərə” prinsipini tətbiq etməklə həyata keçirilir.

 

  1. Sistemin arxitekturası:

DƏQKİS ümumilikdə 18 moduldan və 70-dən çox binzess prosesdən ibarət olmaqla ƏMDK-nin bütün biznes proseslərini özündə cəmləşdirən bir sistemdir.

DƏQKİS-in modullarının çalışma prinsipləri:

☞            Daşınmaz əmlaka dair hüquqların qeydiyyatı modulu vasitəsilə DƏQKİS-ə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin II və III fəsilləri barədə məlumatlar, o cümlədən, hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı, eyni zamanda daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılması və yüklülüyü, hüquqların ləğvi ilə bağlı məlumatlar, sənədlər daxil edilir.

☞            Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı modulu vasitəsilə DƏQKİS-ə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin I fəsli barədə məlumatlar, o cümlədən, daşınmaz əmlaklar barədə texniki göstəricilər, coğrafi (məkan) məlumatlar, plan-sxemlər daxil edilir.

☞            Dövlətə məxsus daşınmaz əmlakın uçotu modulu vasitəsilə dövlət təsisatı, dövlət təsisatının balansında olan daşınmaz dövlət əmlakı, dövlət təsisatının balansında olmayan və istifadə etdiyi qeyri-yaşayış sahəsi, binalar (tikililər) haqda məlumatlar DƏQKİS-ə daxil edilir.

☞            Daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsi modulu vasitəsilə daşınmaz dövlət əmlakının (torpaq sahələri) icarəyə verilməsi, icarə müqaviləsinin uzadılması, xitam verilməsi barədə məlumatlar DƏQKİS-ə daxil edilir.

☞            Daşınmaz dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi modulu vasitəsilə kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin, yarımçıq tikililərin, istifadəsiz qeyri yaşayış sahələrinin hərraca çıxarılması, icarəyə verilmiş dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, dövlət müəssisələri bazasında səhmdar cəmiyyətlərinin yaradılması, səhmdar cəmiyyətlərinin hərraclara çıxarılması barədə məlumatlar DƏQKİS-ə daxil edilir;

☞            Dövlət əmlakının idarə edilməsi və istifadəsinə nəzarət modulu vasitəsilə dövlət təsisatlarında yeni qurumun yaradılması, hüquqi formasının dəyişdirilməsi, monitorinqlərin təşkili və keçirilməsi, dövlət payı olan səhmdar cəmiyyətlərdə ümumi yığıncaqların (birinci və növbəti) təşkili, səhmdar cəmiyyətlər üzrə əsas vəsaitlərin inventarlaşdırılması, dövlət təsisatlarının İllik Xüsusi Hesabat formalarına dair məlumatlar DƏQKİS-ə daxil edilir; 

☞            Sağlamlaşdırma, restrukturizasiya və dəstəkləmə modulu vasitəsilə dövlət müəssisələrinin sağlamlaşdırılması və estruktruzasiyası ilə bağlı məlumatlar DƏQKİS-ə daxil edilir;

☞            Hüquqi məsələlər modulu vasitəsilə hüquqi ekspertizalar, özəlləşdirilmiş və icarə verilmiş dövlət əmlakları ilə bağlı keçirilən məhkəmə prosesləri, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi ilə müqavilələr barədə məlumatlar DƏQKİS-ə daxil edilir;

☞            Hərracların təşkili modulu vasitəsilə hərraca çıxarılan kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin, yarımçıq tikililərin, istifadəsiz qeyri-yaşayış sahələrinin, səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin əmək kollektivinə güzəştli, pullu və ixtisaslaşdırılmış pul hərrəclarında satışına, müsadirə edilmiş əmlakın, nəqliyyat vasitələrinin hərraclarda satışı barədə məlumatlar DƏQKİS-ə daxil edilir;

☞            İnvestisiya müsabiqələri modulu vasitəsilə dövlət müəssisələrinin və səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinn investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satışı, investisiya müsabiqələrinin nəticələri və müqaviə üzrə öhdəliklərin yeriənə yetirilməsi vəziyyəti barədə məlumatlar DƏQKİS-ə daxil edilir ;

☞            Maliyyə modulu vasitəsilə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, icarəyə verilməsi, səhmdar cəmiyyətlərinin səhm satışından daxil olan vəsaitlər DƏQKİS-ə daxil edilir və daxilolmaların uçotu aparılır;

☞            Audit və monitorinq modulu vasitəsilə DƏQKİS-də aparılan əməliyyatların tarixçəsi saxlanılır, müxtəlif əməliyyatlara nəzarət edilir, DƏQKİS-in performansı və işləkliyinin monitorinqi aparılır.

☞            Elektron xidmətlər modulunda vətəndaşlara, hüquqi və fiziki şəxslərə göstərilən xidmətlər öz əksini tapır. Bu modul vasitəsilə müxtəlif informativ və interaktiv xidmətlər göstərilir, müvafiq məlumatlar DƏQKİS-ə daxil edilir.

☞            Sorğu, təhlil, hesabat modulu vasitəsilə DƏQKİS-in məlumat bazasında toplanmış müxtəlif məlumatlardan mərkəzləşdirilmiş qaydada hesabatlar alınır, sorğular və axtarışlar həyata keçirilir.

☞            Kargüzarlıq və kadr modulu vasitəsilə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin struktur bölmələri, strukturuna daxil və tabeli qurumlarındakı sənəd dövriyyəsi aparılır və kadr məlumatlarının toplanması və emalı həyata keçirilir.  

☞            Mərkəzi serverlər kompleksi, idarəetmə və mühafizə modulu vasitəsilə DƏQKİS-in avtomatlaşmış işçi yerlərindən daxil edilən informasiyaların qəbulu, emalı, saxlanması, mühafizəsi təmin edilir.

  

  1. Məlumatların miqrasiyası

Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi çərçivəsində daşınmaz əmlak obyektləri haqqında elektron kadastr məlumat bazasının yaradılması və rəqəmsal kadastr xəritəsinin tərtib edilməsi işləri nəticəsində Bakı, Gəncə və Şəki şəhərləri üzrə hazırlanmış mükəmməl rəqəmsal kadastr bazası DƏQKİS-ə miqrasiya edilmişdir. Eyni zamanda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin müvafiq informasiya sistemlərində toplanmış mətn və kadastr məlumatları, həmçinin Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Kadastrı və Ünvan Reyestri Xidməti tərəfindən hazırlanmış 53 rayon mərkəzinin sadə kadastr məlumatları DƏQKİS-ə miqrasiya edilmişdir.

 

  1. DƏQKİS-in tətbiqi

Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı, Kadastrı və İdarəedilməsi Sistemi 2016-cı ilin may ayından etibarən Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin struktur bölmələri, strukturuna daxil və tabeli qurumlarının istifadəsinə verilmişdir. Hal-hazırda DƏQKİS-in 12 modulu real rejimdə işləməkdədir. Digər 6 modulu isə test rejimdə çalışmaqdadır və mərhələlər üzrə bu modullarda 2016-cı ilin avqust ayının sonuna kimi real rejimə keçiriləcəkdir.