Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı

2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış
mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası
 

Göstəricilər 2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CƏMİ
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 317065 89054 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 266069 237450 305308 382319 3149981
ilkin qeydiyyat 106343 29552 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 78426 63247 64737 85449 869765
təkrar qeydiyyat 210722 59502 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 187643 174203 240571 296870 2280216
təkrar qeydiyyat;
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin qeydiyyat 25821 8091 7246 13799 11119 15132 17707 14852 13788 17700 16636 17762 13351 16082 15815 224901
təkrar qeydiyyat 41822 10420 11920 18692 18622 21575 23826 20475 18239 20014 23521 26728 22424 32506 33556 344340
Mənzillər ilkin qeydiyyat 42244 8878 10090 17209 13666 13886 13301 11080 10882 14032 16708 31593 34061 28811 26017 292458
təkrar qeydiyyat 98070 24883 28525 35563 41633 44660 42967 33689 33242 37192 39814 45068 40472 62735 68493 677006
Torpaq sahələri ilkin qeydiyyat 32016 10720 9594 17748 14602 17543 23809 13817 23234 23227 22656 23225 12633 15637 40078 300539
təkrar qeydiyyat 58850 20374 21507 34744 43488 55009 74190 89069 66318 75537 88639 109021 105901 137069 186246 1165962
Qeyri yaşayış binası ilkin qeydiyyat 3432 1140 1106 1936 1547 1681 1714 1084 912 1278 1341 1314 390 412 496 19783
təkrar qeydiyyat 3246 1013 1582 2366 2411 2704 2965 2521 1853 2343 2690 3085 2153 3181 3034 37147
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin qeydiyyat 2276 482 605 1376 1089 1094 1071 946 841 1603 2435 4170 2676 3670 2915 27249
təkrar qeydiyyat 6427 2044 1195 2199 2351 2808 2480 2050 1873 2061 2762 2996 2692 4349 4791 43078
Əmlak kompleksi  ilkin qeydiyyat 463 208 232 375 349 350 311 215 197 243 267 311 125 107 115 3868
təkrar qeydiyyat 474 229 316 497 506 587 755 572 429 524 582 695 512 702 699 8079
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin qeydiyyat 27 3 11 23 12 16 22 39 14 92 79 51 11 18 13 431
təkrar qeydiyyat 18 5 5 12 14 31 34 18 14 47 47 26 48 29 50 398
Çoxillik əkmələr ilkin qeydiyyat 64 30 110 117 11 11 10 8 36 93 46 0 0 0 0 536
təkrar qeydiyyat 1815 534 636 712 121 31 34 65 70 70 92 24 1 0 1 4206


2006-cı İlin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı

aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası

Sıra №-si

Göstəricilər

İ L L Ə R

Cəmi

2006-2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı
o cümlədən:

317065

89054

94680

147368

151541

177118

205196

190500

171942

196056

218315

266069

237450

305308

382319

3149981

- ilkin

106343

29552

28994

52583

42395

49713

57945

42041

49904

58268

60168

78426

63247

64737

85449

869765

- təkrar

210722

59502

65686

94785

109146

127405

147251

148459

122038

137788

158147

187643

174203

240571

296870

2280216

2

Texniki pasportların ümumi sayı

203773

85007

81317

131691

141362

156218

174957

137012

143127

169323

186333

227261

199637

237447

305493

2579978

3

Yüklülük (icarə, istifadə)

1052

643

531

1456

2118

3065

5542

5320

7127

3573

4257

4479

3424

4287

5448

52610

4

İpoteka qeydiyyatı

43963

14544

20517

20997

32951

40513

45619

41371

35757

38533

43286

44574

32693

53775

72977

582070

5

Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar

238189

53877

63201

95150

110652

134079

157257

128322

129156

156976

202324

251765

262939

500213

808899

3292999

6

Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar

103921

21731

30998

29800

27863

23319

19958

35325

40561

46717

61895

104133

96727

142072

112671

897691
2022-ci il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının
2021-ci ilin eyni adlı göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası

Göstəricilər 2021 2022  Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
+ / - % - lə
Mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 305308 382319 77011 25.2%
ilkin qeyd. 64737 85449 20712 32.0%
təkrar qeyd. 240571 296870 56299 23.4%
O cümlədən;
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin qeyd. 16082 15815 -267 -1.7%
təkrar qeyd. 32506 33556 1050 3.2%
Mənzillər ilkin qeyd. 28811 26017 -2794 -9.7%
təkrar qeyd. 62735 68493 5758 9.2%
Torpaq sahələri ilkin qeyd. 15637 40078 24441 156.3%
təkrar qeyd. 137069 186246 49177 35.9%
Qeyri yaşayış binası ilkin qeyd. 412 496 84 20.4%
təkrar qeyd. 3181 3034 -147 -4.6%
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin qeyd. 3670 2915 -755 -20.6%
təkrar qeyd. 4349 4791 442 10.2%
Əmlak kompleksi  ilkin qeyd. 107 115 8 7.5%
təkrar qeyd. 702 699 -3 -0.4%
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin qeyd. 18 13 -5 -27.8%
təkrar qeyd. 29 50 21 72.4%
Çoxillik əkmələr ilkin qeyd. 0 0 0 0
təkrar qeyd. 0 1 1 100%