Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası

Göstəricilər 2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CƏMİ
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 317065 89054 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 266069 237450 305308 382319 477 351 3 627 332
ilkin 106343 29552 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 78426 63247 64737 85449 73 597 943 362
təkrar 210722 59502 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 187643 174203 240571 296870 403 754 2 683 970
O cümlədən;                                  
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin 25821 8091 7246 13799 11119 15132 17707 14852 13788 17700 16636 17762 13351 16082 15815 17 771 242 672
təkrar 41822 10420 11920 18692 18622 21575 23826 20475 18239 20014 23521 26728 22424 32506 33556 36 714 381 054
Mənzillər ilkin 42244 8878 10090 17209 13666 13886 13301 11080 10882 14032 16708 31593 34061 28811 26017 28 756 321 214
təkrar 98070 24883 28525 35563 41633 44660 42967 33689 33242 37192 39814 45068 40472 62735 68493 65 979 742 985
Torpaq sahələri ilkin 32016 10720 9594 17748 14602 17543 23809 13817 23234 23227 22656 23225 12633 15637 40078 23 349 323 888
təkrar 58850 20374 21507 34744 43488 55009 74190 89069 66318 75537 88639 109021 105901 137069 186246 293 247 1 459 209
Qeyri yaşayış binası ilkin 3432 1140 1106 1936 1547 1681 1714 1084 912 1278 1341 1314 390 412 496 434 20 217
təkrar 3246 1013 1582 2366 2411 2704 2965 2521 1853 2343 2690 3085 2153 3181 3034 2 807 39 954
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin 2276 482 605 1376 1089 1094 1071 946 841 1603 2435 4170 2676 3670 2915 3 156 30 405
təkrar 6427 2044 1195 2199 2351 2808 2480 2050 1873 2061 2762 2996 2692 4349 4791 4 301 47 379
Əmlak kompleksi  ilkin 463 208 232 375 349 350 311 215 197 243 267 311 125 107 115 92 3 960
təkrar 474 229 316 497 506 587 755 572 429 524 582 695 512 702 699 655 8 734
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin 27 3 11 23 12 16 22 39 14 92 79 51 11 18 13 39 470
təkrar 18 5 5 12 14 31 34 18 14 47 47 26 48 29 50 51 449
Çoxillik əkmələr ilkin 64 30 110 117 11 11 10 8 36 93 46 0 0 0 0 0 536
təkrar 1815 534 636 712 121 31 34 65 70 70 92 24 1 0 1 0 4 206


2006-cı ilin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı 
aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası

Sıra №-si Göstəricilər Cəmi
2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı
     o cümlədən:
317065 89054 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 266069 237450 305308 382319 477 351 3 627 332
- ilkin 106343 29552 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 78426 63247 64737 85449 73 597 943 362
- təkrar 210722 59502 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 187643 174203 240571 296870 403 754 2 683 970
2 Texniki pasportların ümumi sayı 203773 85007 81317 131691 141362 156218 174957 137012 143127 169323 186333 227281 199637 237447 305493 378 102 2 958 080
3 Yüklülük
(icarə, istifadə)
1052 643 531 1456 2118 3065 5542 5320 7127 3573 4257 4479 3712 4287 5448 7 278 59 888
4 İpoteka qeydiyyatı 43963 14544 20517 20997 32951 40513 45619 41371 35757 38533 43286 44574 32693 53775 72977 81 762 663 832
5 Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar 238189 53877 63201 95150 110652 134079 157257 128322 129156 156976 202324 251765 262939 500213 229138 278 129 2 991 367
6 Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar 103921 21731 30998 29800 27863 23319 19958 35325 40561 46717 61895 104133 96727 142072 112671 119 733 1 017 4242023-cü il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatının 2022-ci ilin eyniadlı göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası

Göstəricilər 2022 2023  Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
+ / - % - lə
Dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 382319 477351 95032 24.9%
ilkin qeyd. 85449 73597 -11852 -13.9%
təkrar qeyd. 296870 403754 106884 36.0%
O cümlədən;
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin qeyd. 15815 17771 1956 12.4%
təkrar qeyd. 33556 36714 3158 9.4%
Mənzillər ilkin qeyd. 26017 28756 2739 10.5%
təkrar qeyd. 68493 65979 -2514 -3.7%
Torpaq sahələri ilkin qeyd. 40078 23349 -16729 -41.7%
təkrar qeyd. 186246 293247 107001 57.5%
Qeyri yaşayış binası ilkin qeyd. 496 434 -62 -12.5%
təkrar qeyd. 3034 2807 -227 -7.5%
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin qeyd. 2915 3156 241 8.3%
təkrar qeyd. 4791 4301 -490 -10.2%
Əmlak kompleksi  ilkin qeyd. 115 92 -23 -20.0%
təkrar qeyd. 699 655 -44 -6.3%
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin qeyd. 13 39 26 200.0%
təkrar qeyd. 50 51 1 2.0%
Çoxillik əkmələr ilkin qeyd. 0 0 0
təkrar qeyd. 1 0 -1 -100.0%