Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı

 

2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış
hüquqların dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası
 

Göstəricilər

2006-2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

CƏMİ

Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı 

CƏMİ

317065

89054

94680

147368

151541

177118

205196

190500

171942

196056

218315

266069

237450

305308

2767662

ilkin qeydiyyat

106343

29552

28994

52583

42395

49713

57945

42041

49904

58268

60168

78426

63247

64737

784316

təkrar qeydiyyat

210722

59502

65686

94785

109146

127405

147251

148459

122038

137788

158147

187643

174203

240571

1983346

O cümlədən;

Fərdi yaşayış və bağ evləri

ilkin qeydiyyat

25821

8091

7246

13799

11119

15132

17707

14852

13788

17700

16636

17762

13351

16082

209086

təkrar qeydiyyat

41822

10420

11920

18692

18622

21575

23826

20475

18239

20014

23521

26728

22424

32506

310784

Mənzillər

ilkin qeydiyyat

42244

8878

10090

17209

13666

13886

13301

11080

10882

14032

16708

31593

34061

28811

266441

təkrar qeydiyyat

98070

24883

28525

35563

41633

44660

42967

33689

33242

37192

39814

45068

40472

62735

608513

Torpaq sahələri

ilkin qeydiyyat

32016

10720

9594

17748

14602

17543

23809

13817

23234

23227

22656

23225

12633

15637

260461

təkrar qeydiyyat

58850

20374

21507

34744

43488

55009

74190

89069

66318

75537

88639

109021

105901

137069

979716

Qeyri yaşayış binaları

ilkin qeydiyyat

3432

1140

1106

1936

1547

1681

1714

1084

912

1278

1341

1314

390

412

19287

təkrar qeydiyyat

3246

1013

1582

2366

2411

2704

2965

2521

1853

2343

2690

3085

2153

3181

34113

Qeyri-yaşayış sahələri

ilkin qeydiyyat

2276

482

605

1376

1089

1094

1071

946

841

1603

2435

4170

2676

3670

24334

təkrar qeydiyyat

6427

2044

1195

2199

2351

2808

2480

2050

1873

2061

2762

2996

2692

4349

38287

Əmlak kompleksi kimi müəssisələr

ilkin qeydiyyat

463

208

232

375

349

350

311

215

197

243

267

311

125

107

3753

təkrar qeydiyyat

474

229

316

497

506

587

755

572

429

524

582

695

512

702

7380

Çoxmərtəbəli yaşayış binaları

ilkin qeydiyyat

27

3

11

23

12

16

22

39

14

92

79

51

11

0

418

təkrar qeydiyyat

18

5

5

12

14

31

34

18

14

47

47

26

48

6

348

Çoxillik əkmələr

ilkin qeydiyyat

64

30

110

117

11

11

10

8

36

93

46

0

0

0

536

təkrar qeydiyyat

1815

534

636

712

121

31

34

65

70

70

92

24

1

0

4205

 


2006-cı İlin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində, hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı

aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası

 

Sıra №-si

Göstəricilər

İ L L Ə R

Cəmi

2006-2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı
     o cümlədən:

317065

89054

94680

147368

151541

177118

205196

190500

171942

196056

218315

266069

237450

305308

2767662

- ilkin

106343

29552

28994

52583

42395

49713

57945

42041

49904

58268

60168

78426

63247

64737

784316

- təkrar

210722

59502

65686

94785

109146

127405

147251

148459

122038

137788

158147

187643

174203

240571

1983346

2

Texniki pasportların ümumi sayı

203773

85007

81317

131691

141362

156218

174957

137012

143127

169323

186333

227261

199637

237447

2274485

3

Yüklülük (icarə, istifadə)

1052

643

531

1456

2118

3065

5542

5320

7127

3573

4257

4479

3424

4287

47162

4

İpoteka qeydiyyatı

43963

14544

20517

20997

32951

40513

45619

41371

35757

38533

43286

44574

32693

53775

509093

5

Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar

238189

53877

63201

95150

110652

134079

157257

128322

129156

156976

202324

251765

262939

500213

2484100

6

Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar

103921

21731

30998

29800

27863

23319

19958

35325

40561

46717

61895

104133

96727

142072

785020
2021-ci il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış hüquqların dövlət qeydiyyatının
202
0-ci ilin eyni adlı göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası

Göstəricilər

2020

2021

Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən

+ / -

% - lə

Dövlət qeydiyyatının sayı 

CƏMİ

237450

305308

67858

28.6%

ilkin qeydiyyat

63247

64737

1490

2.4%

təkrar qeydiyyat

174203

240571

66368

38.1%

O cümlədən;

Fərdi yaşayış və bağ evləri

ilkin qeydiyyat

13351

16082

2731

20.5%

təkrar qeydiyyat

22424

32506

10082

45.0%

Mənzillər

ilkin qeydiyyat

34061

28811

-5250

-15.4%

təkrar qeydiyyat

40472

62735

22263

55.0%

Torpaq sahələri

ilkin qeydiyyat

12633

15637

3004

23.8%

təkrar qeydiyyat

105901

137069

31168

29.4%

Qeyri yaşayış binaları

ilkin qeydiyyat

390

412

22

5.6%

təkrar qeydiyyat

2153

3181

1028

47.7%

Qeyri-yaşayış sahələri

ilkin qeydiyyat

2676

3670

994

37.1%

təkrar qeydiyyat

2692

4349

1657

61.6%

Əmlak kompleksi kimi müəssisələr

ilkin qeydiyyat

125

107

-18

-14.4%

təkrar qeydiyyat

512

702

190

37.1%

Çoxmərtəbəli yaşayış binaları

ilkin qeydiyyat

11

18

7

63.6%

təkrar qeydiyyat

48

29

-19

-39.6%

Çoxillik əkmələr

ilkin qeydiyyat

0

00

0

təkrar qeydiyyat

1

0

-1

-100.0%