Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemi
Azərbaycan Respublikasında torpaqların elektron uçotunun aparılması, torpaq balansının əldə edilməsi, torpaq və geobotaniki tədqiqatın aparılması, inzibati ərazi vahidlərinin, dairələrinin və bələdiyyələrin sərhədlərinin formalaşdırılması, torpaqlardan istifadə və onların mühafizəsi, yerquruluşu və müxtəlif tip xəritələrin (rayon, şəhər, bələdiyyə və s.) hazırlanması və s. işlərin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemi (TEKUİS) hazırlanaraq istifadəyə verilmişdir.