“Milli Məkan Məlumatları İnfrastrukturu: rəqəmsal cəmiyyətə doğru” mövzusunda beynəlxalq konfrans
02–04 aprel 2020-ci il, Bakı şəhəri
Azərbaycan | English