"Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı" Layihəsi

"Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı" Layihəsi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən 27 dekabr 2012-ci il tarixdə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikası adından borcalan qismində çıxış edən Maliyyə Nazirliyi və KfW, Frankfurt am Main ("KfW") arasında Kredit Sazişi (Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi)", "Azərbaycan Respublikası adından qrantalan qismində çıxış edən Maliyyə Nazirliyi və KfW, Frankfurt am Main ("KfW") arasında Maliyyələşdirmə Sazişi (Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi)" və  həmin sazişlər üzrə Xüsusi Razılaşma Sənədi əsasında icar edilir.

Layihənin 2 il yarım müddətdə icrası planlaşdırılır. Layihənin tam icrası nəticəsində Gəncə şəhərində və Şəki rayonunda tam məzmunlu rəqəmsal kadastr xəritələrinin hazırlanması nəzərdə tutulur.

Layihənin icrası nəticəsində daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatı ilə bağlı mövcud prosedurların sadələşdirilməsi, qeydiyyata sərf olunan vaxtın azaldılması, məlumatların dəqiqliyinin təmin edilməsi, bu sahədə əhaliyə göstərilən xidmət səviyyəsinin, habelə şəffaflığın və operativliyin daha da artırılmasına nail olunacaqdır.

Layihə zamanı daşınmaz əmlakın kadastrı və qeydiyyatı ilə bağlı işlərin icrasına özəl qurumlar cəlb olunacaqdır ki, onların təlimatlandırılması işinin davam etdirilməsi gələcəkdə müvafiq işlərin icrasına özəl sektorun cəlb olunmasına böyük dəstək olacaqdır.

"Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı" Layihəsi üzrə məsləhətçi seçiminə dair beynəlxalq tender keçirilmiş və tenderin qalibləri ilə (GFA Consulting Group GmbH Konsorsiumu və GCI-Dr. Schindler Geo Consult International GmbH & Co KG) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi arasında 07 oktyabr 2013-cü il tarixdə "Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı" Layihəsi üzrə məsləhət xidmətlərinə dair Müqavilə" imzalanmışdır.

 Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə məsləhətçilər arasında daim əməkdaşlıq edilmiş, məsləhətçilər Layihə üzrə tələb olunan bütün materiallarla təmin edilmişdir. Məsləhətçilər tərəfindən işçi heyət formalaşdırılmış, Layihə çərçivəsində məsləhətçilərə zəruri iş prosesini qurmaq üçün lazim olan avadanlıqların alınması məqsədi ilə satınalma keçirilmişdir.

Eyni zamanda, məsləhətçilər tərəfindən kadastr ölçmə işlərinin aparılması və Coğrafi İnformasiya Sistemləri  mövzularında təlimlər təşkil olunmuşdur.

Layihə çərçivəsində beynəlxalq məsləhətçilər tərəfindən hazırlanmış və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi ilə razılaşdırılmış Texniki Spesifikasiyalar əsasında elan olunmuş geodeziya avadanlıqlarının alınması üzrə beynəlxalq tender keçirilmiş və tenderin qalibi ilə müqavilə imzalanmışdır.

Bununla yanaşı, Gəncə şəhərində kadastr məlumat bazasının hazırlanması üçün çöl-ölçmə işlərinin icrasına başlanılması planlaşdırılır. Bu məqsədlə artıq kotirovka sorğusu elan edilmişdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən "Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı" Layihəsinin İcra Fazasına başlanılması ilə əlaqədar Gəncə şəhərində geniş ictimai təqdimat keçirilmişdir.