Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin əsas göstəricilərinə dair
MƏLUMAT


Sıra №-si Göstəricilər İ L L Ə R Cəmi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 266069 1818785
     o cümlədən:
- ilkin 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 78426 520437
- təkrar 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 187643 1298348
2 İpoteka qeydiyyatı 20517 20997 32951 40513 45619 41371 35757 38533 43286 44574 364118
Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti üzrə
2010-2019-cu illər ərzində aparılmış daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatına dair məlumat

 
Göstəricilər   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CƏMİ
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 266069 1818785
ilkin 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 78426 520437
təkrar 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 187643 1298348
O cümlədən;              
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin 7246 13799 11119 15132 17707 14852 13788 17700 16636 17762 145741
təkrar 11920 18692 18622 21575 23826 20475 18239 20014 23521 26728 203612
Mənzil (özəlləşdirmə) ilkin 10090 17209 13666 13886 13301 11080 10882 14032 16708 31593 152447
təkrar 28525 35563 41633 44660 42967 33689 33242 37192 39814 45068 382353
Torpaq sahələri ilkin 9594 17748 14602 17543 23809 13817 23234 23227 22656 23225 189455
təkrar 21507 34744 43488 55009 74190 89069 66318 75537 88639 109021 657522
Qeyri yaşayış binası ilkin 1106 1936 1547 1681 1714 1084 912 1278 1341 1314 13913
təkrar 1582 2366 2411 2704 2965 2521 1853 2343 2690 3085 24520
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin 605 1376 1089 1094 1071 946 841 1603 2435 4170 15230
təkrar 1195 2199 2351 2808 2480 2050 1873 2061 2762 2996 22775
Əmlak kompleksi  ilkin 232 375 349 350 311 215 197 243 267 311 2850
təkrar 316 497 506 587 755 572 429 524 582 695 5463
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin 11 23 12 16 22 39 14 92 79 51 359
təkrar 5 12 14 31 34 18 14 47 47 26 248
Çoxillik əkmələr ilkin 110 117 11 11 10 8 36 93 46 0 442
təkrar 636 712 121 31 34 65 70 70 92 24 1855
Müvafiq dövür ərzində aparılmış daşınmaz əmlaklar üzərində, hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak

bölmələri üzrə müqayisəli statistikası


Göstəricilər 2018 2019  Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
+ / - % - lə
Dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 218315 266069 47754 121.87%
ilkin qeyd. 60168 78426 18258 130.35%
təkrar qeyd. 158147 187643 29496 118.65%
O cümlədən;
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin qeyd. 16636 17762 1126 106.77%
təkrar qeyd. 23521 26728 3207 113.63%
Mənzil (özəlləşdirmə) ilkin qeyd. 16708 31593 14885 189.09%
təkrar qeyd. 39814 45068 5254 113.20%
Torpaq sahələri ilkin qeyd. 22656 23225 569 102.51%
təkrar qeyd. 88639 109021 20382 122.99%
Qeyri yaşayış binası ilkin qeyd. 1341 1314 -27 97.99%
təkrar qeyd. 2690 3085 395 114.68%
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin qeyd. 2435 4170 1735 171.25%
təkrar qeyd. 2762 2996 234 108.47%
Əmlak kompleksi  ilkin qeyd. 267 311 44 116.48%
təkrar qeyd. 582 695 113 119.42%
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin qeyd. 79 51 -28 64.56%
təkrar qeyd. 47 26 -21 55.32%
Çoxillik əkmələr ilkin qeyd. 46 0 -46 0.00%
təkrar qeyd. 92 24 -68 26.09%