Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı
2006-cı ildən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış
hüquqların dövlət qeydiyyatının illər və əmlak bölmələri üzrə statistikası

 
Göstəricilər 2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CƏMİ
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 317065 89054 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 266069 237450 2462354
ilkin 106343 29552 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 78426 63247 719579
təkrar 210722 59502 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 187643 174203 1742775
O cümlədən;                          
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin 25821 8091 7246 13799 11119 15132 17707 14852 13788 17700 16636 17762 13351 193004
təkrar 41822 10420 11920 18692 18622 21575 23826 20475 18239 20014 23521 26728 22424 278278
Mənzil (özəlləşdirmə) ilkin 42244 8878 10090 17209 13666 13886 13301 11080 10882 14032 16708 31593 34061 237630
təkrar 98070 24883 28525 35563 41633 44660 42967 33689 33242 37192 39814 45068 40472 545778
Torpaq sahələri ilkin 32016 10720 9594 17748 14602 17543 23809 13817 23234 23227 22656 23225 12633 244824
təkrar 58850 20374 21507 34744 43488 55009 74190 89069 66318 75537 88639 109021 105901 842647
Qeyri yaşayış binası ilkin 3432 1140 1106 1936 1547 1681 1714 1084 912 1278 1341 1314 390 18875
təkrar 3246 1013 1582 2366 2411 2704 2965 2521 1853 2343 2690 3085 2153 30932
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin 2276 482 605 1376 1089 1094 1071 946 841 1603 2435 4170 2676 20664
təkrar 6427 2044 1195 2199 2351 2808 2480 2050 1873 2061 2762 2996 2692 33938
Əmlak kompleksi  ilkin 463 208 232 375 349 350 311 215 197 243 267 311 125 3646
təkrar 474 229 316 497 506 587 755 572 429 524 582 695 512 6678
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin 27 3 11 23 12 16 22 39 14 92 79 51 11 400
təkrar 18 5 5 12 14 31 34 18 14 47 47 26 48 319
Çoxillik əkmələr ilkin 64 30 110 117 11 11 10 8 36 93 46 0 0 536
təkrar 1815 534 636 712 121 31 34 65 70 70 92 24 1 4205


2006-cı İlin əvvəlindən başlayaraq, daşınmaz əmlaklar üzərində, hüquqların dövlət qeydiyyatı ilə bağlı
aparılmış bir sıra əməliyyatların illər üzrə statistikası

Sıra №-si

Göstəricilər İ L L Ə R Cəmi
2006-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı
     o cümlədən:
317065 89054 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 266069 237450 2462354
- ilkin 106343 29552 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 78426 63247 719579
- təkrar 210722 59502 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 187643 174203 1742775
2 Texniki pasportların ümumi sayı 203773 85007 81317 131691 141362 156218 174957 137012 143127 169323 186333 227261 199637 2037038
3 Yüklülük (icarə, istifadə) 1052 643 531 1456 2118 3065 5542 5320 7127 3573 4257 4479 3424 42587
4 İpoteka qeydiyyatı 43963 14544 20517 20997 32951 40513 45619 41371 35757 38533 43286 44574 32693 455318
5 Məhdudlaşdırmaya (yüklülüyə) dair dövlət reyestrindən arayışlar 238189 53877 63201 95150 110652 134079 157257 128322 129156 156976 202324 251765 262939 1983887
6 Əhaliyə xidmətlə bağlı müxtəlif arayışlar 103921 21731 30998 29800 27863 23319 19958 35325 40561 46717 61895 104133 96727 6429482020-ci il ərzində daşınmaz əmlaklar üzərində aparılmış hüquqların dövlət qeydiyyatının
2019-cu ilin göstəriciləri ilə müqayisəli statistikası


Göstəricilər 2019 2020  Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
+ / - % - lə
Dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 266069 237450 -28619 89.2%
ilkin qeyd. 78426 63247 -15179 80.6%
təkrar qeyd. 187643 174203 -13440 92.8%
O cümlədən;
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin qeyd. 17762 13351 -4411 75.2%
təkrar qeyd. 26728 22424 -4304 83.9%
Mənzil (özəlləşdirmə) ilkin qeyd. 31593 34061 2468 107.8%
təkrar qeyd. 45068 40472 -4596 89.8%
Torpaq sahələri ilkin qeyd. 23225 12633 -10592 54.4%
təkrar qeyd. 109021 105901 -3120 97.1%
Qeyri yaşayış binası ilkin qeyd. 1314 390 -924 29.7%
təkrar qeyd. 3085 2153 -932 69.8%
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin qeyd. 4170 2676 -1494 64.2%
təkrar qeyd. 2996 2692 -304 89.9%
Əmlak kompleksi  ilkin qeyd. 311 125 -186 40.2%
təkrar qeyd. 695 512 -183 73.7%
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin qeyd. 51 11 -40 21.6%
təkrar qeyd. 26 48 22 184.6%
Çoxillik əkmələr ilkin qeyd. 0 0 0 0
təkrar qeyd. 24 1 -23 4.2%