YÜKLƏ

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrində arxiv işinin qurulmasına dair Təlimat

Girov Müqaviləsi №3_____

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrində arxiv işinin qurulmasına dair Təlimat

Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və ya digər əşya hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə dövlət reyestrindən arayışların verilməsinə dair Təlimat

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti Arayış Əlavə 1
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti Arayış Əlavə 2
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti Arayış Əlavə 3
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti Arayış Əlavə 4