YÜKLƏ

Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinə daxil edilən bələdiyyələrin xəritələrinin hazırlanması üçün zəruri olan sənədlərin nümunəvi formaları

 

 

Torpaqların bonitirovkasının aparılması Qaydaları

 

Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin, inzibati ərazi dairələrinin və sahə inzibati ərazi dairələrinin xəritələrinin hazırlanması üçün zəruri olan sənədlərin nümunəvi formaları

 
Geobotaniki formalar  

Torpaqlarda geobotaniki tədqiqatların aparılması Qaydaları

 

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sistemində daşınmaz əmlakın kadastrı və texniki inventarlaşdırma işlərinin aparılmasına dair Texniki Təlimat

 

Daşınmaz əmlakın kadastr planının hazırlanması və ondan çıxarışın verilməsi Qaydaları

 
Rəqəmsal kadastr xəritəsindən çıxarış  

Bildiriş

 

Yeni ayrılmış torpaq sahəsinin sərhədlərinin yerində (naturada) müəyyən edilməsi, razılaşdırılması və mərz nişanlarının basdırılması ilə bağlı mərzçəkmə işlərinin nəticələri haqqında Akt

 
 

Mövcud torpaq sahəsinin sərhədlərinin yerində (naturada) müəyyən edilməsi, razılaşdırılması və mərzçəkmə nəticələri haqqında Akt

 
Torpaq sahəsinin mərzçəkmə planı  
 

Mərz nişanlarının  qoyulması (basdırılması) barədə

 
 Müayinə Aktı  

Torpaq sahəsi üzərində hüquqların ilkin qeydiyyatı ilə bağlı torpaq sahəsinin plan və ölçüsünün hazırlanmasına dair Təlimat

 

Sərhəd  Təsviri  Protokolu

 
Torpağın kadastr planından çıxarış  

Torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsinin aparılması QAYDALARI

 
Torpaq tədqiqatı formaları  

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sistemində torpaq tədqiqatlarının aparılması Qaydaları

 

Torpaq və tikilinin kadastr planındam çıxarış

 

Uyğunsuzluqlar barədə Аkt

 

Dövlət əmlakının inventarlaşdırılması və texniki pasportların tərtib edilməsi üçün tələb edilən sənədlərin siyahısı və ərizə forması