YÜKLƏ
Daşınmaz dövlət əmlakının Qeydiyyat vərəqəsi  

Dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə dövlət müəssisə və təşkilatlarında, nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan hüquqi şəxslərdə monitorinqlərin təşkili və keçirilməsi Qaydaları

 

Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabatların qəbulu və təhlili Qaydaları

 

Müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus olan payların (səhmlərin) yenidən qiymətləndirilməsi üzrə sənədlər toplusunun dövriyyəsi və ekspertizası qaydaları haqqında Təlimat

 

Registrdən Çıxarış

 

Daşınmaz dövlət əmlakının Registrinin aparılması haqqında Təlimat