YÜKLƏ

Açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilən dövlət müəssisələrinin səhmlərinin əmək kollektivinə güzəştli satışı Qaydaları

 

Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsinin təşkilinə dair Təlimat

 

Dövlət müəssisə, idarə və təşkilatlarının istifadəsində olan, dövlət mülkiyyətində olan obyektlərin yerləşdiyi və ya dövlət obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş torpaq sahəsinin icarəyə verilməsi haqqında Müqavilə

 
Dövlət müəssisəsinin daşınar əmlakının özəlləşdirmə sənədləri dövriyyəsinin Qeyd Vərəqi  

Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi üzrə sənədlər toplusunun  hazırlanması, dövriyyəsi və ekspertizası qaydaları haqqında Təlimat

 
Özəlləşdirmə planı (emissiya prospekti)  

Dövlət əmlakının (qeyri-yaşayış sahəsinin) icarəyə verilməsi haqqında icarə müqaviləsi

 

Daşınmaz dövlət əmlakının (qeyri-yaşayış sahələrinin) icarəyə verilməsinə dair sənədlərin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları

 
Baxış Aktı  

Açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin investisiya müsabiqəsində satışı üzrə müsabiqə komissiyasının iclasının Protokolu 

 

Açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin satışı üzrə keçirilmiş investisiya müsabiqəsinin nəticələri haqqında Protokol 

 

 

Dövlət əmlakının fərdi layihələr və investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilməsi, məsləhətçi xidmətlərinin cəlb edilməsi və mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi üzrə sənədlər toplusunun  hazırlanması, dövriyyəsi və ekspertizası qaydaları haqqında Təlimat

 
İnvestisiya müsabiqəsində iştirak etmək üçün Ərizə

 

 
Açıq səhmdar cəmiyyətinin səhmlərinin satışı üzrə investisiya müsabiqəsində iştirak etmək üçün iddiaçıların ərizələrinin qəbulu haqqında Protokol

 

 
 

 

Hüquqi və fiziki şəxslərin istifadəsinə verilmiş torpaq sahəsinin icarəyə verilməsi barədə Müqavilə 

 
Kiçik dövlət müəssisəsinin (obyektinin) özəlləşdirmə sənədlərinin ekspertizasına dair Rəy  
Müsabiqə əsasında icarəyə verilən daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin icarə haqqının minimum (start) məbləğinin hesablanması Ekspertiza vərəqəsi  

 

Kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin), dövlət müəssisəsinin daşınar əmlakının, tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin, icarəyə verilmiş və istifadəsiz olan dövlət əmlakının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirmə sənədlərinin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları

 

Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahəsinin icarəyə verilməsi haqqında Müqavilə

 

 

Obyektin (qeyri-yaşayış sahəsinin)  müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında Elanın forması

 

 

Daşınmaz dövlət əmlakının (qeyri-yaşayış sahələrinin) icarəyə verilməsinə dair sənədlərin Nümunəvi formaları

 
 

Açıq səhmdar cəmiyyətinin (obyektinin) investisiya müsabiqəsində satılmış səhmlərinin Nümunəvi alqı-satqı müqaviləsi

 
Faktiki götürülmüş tikinti quraşdırma işlərinin həcmi haqqında qiymətləndirmə Aktı   
Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin icarəyə verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı və ərizə forması
Daşınmaz dövlət əmlakının icarəyə verilməsi zamanı təqdim olunan sənədlərin siyahısı və ərizə forması
Torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi üçün tələb edilən sənədlərin siyahısı və ərizə forması
İstifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üçün tələb edilən edilən sədənlərin siyahısı və ərizə forması
Dövlət müəssisələrinin daşınar əmlakının özəlləşdirilməsi üçün tələb edilən sənədlərin siyahısı
Kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin özəlləşdirilməsi üçün tələb edilən sənədlərin siyahısı və ərizə forması
İcarəyə verilmiş daşınmaz dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üçün tələb edilən sənədlərin siyahısı və ərizə forması
Yarımçıq tikililərin özəlləşdirilməsi üçün tələb edilən sənədlərin siyahısı və ərizə forması