YÜKLƏ

 

Mülkiyyətə, istifadəyə, icarəyə verilən bələdiyyə torpağı barədə rəy forması

 

 
Mülkiyyətə, istifadəyə, icarəyə verilən bələdiyyə torpağı barədə rəyin alınması haqqında Təlimat

 

      

 
 
Bələdiyyənin icarəsinə verilən torpağın icarə haqqının aşağı həddi barədə Arayış
 

 

Dövlət torpaqlarının icarəyə və istifadəyə verilməsi barədə rəyin alınmasına dair Təlimat

 

 

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi   tərəfindən baxılan inzibati xətalar haqqında işlərə dair sənədlər və onların tərtib edilməsi Qaydaları

 

 

Torpaq sahəsinin alqı-satqı müqaviləsi

 

 
 
Torpaq sahəsinin hərrac vasitəsi ilə satılmasına dair alqı-satqı müqaviləsi
 
Torpaq sahəsinin icarəyə verilməsinə dair sənəd nümunələri (QEYD VƏRƏQİ, ƏRİZƏ, BAXIŞ AKTI)
 
Dövlət torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi sənədlərinin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları
 
 
Torpaq sahəsinin özəlləşdirilməsinə dair sənəd nümunələri (QEYD VƏRƏQİ, ƏRİZƏ, BAXIŞ AKTI)