YÜKLƏ

Daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların verilməsinə və ünvan reyestrinin aparılmasına dair Texniki Təlimat

 

 
Ünvan xəritələrinin (planlarının) tərtibinə dair Təlimat