Meşə təsərrüfatı üzrə  05 avqust  2022-ci il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış oduncaq məhsullarının siyahısı
Oduncağın saxlanıldığı ərazi Oduncağın təyinatı Oduncağın növü Həcmi (m3) İlkin hərrac qiyməti (manatla) Yekun hərrac qiyməti (manatla)
1 Oğuz Oduncaq (işlik) Palıd 22.59 2710.8 2777.8
2 Oğuz Oduncaq (işlik) Qoz 19.41 6793.5 6793.5
3 Oğuz Oduncaq (işlik) Ağcaqayın 2.76 331.20 331.2
4 Oğuz Oduncaq (işlik) Fıstıq 93.72 9372 19500
5 Oğuz Oduncaq (işlik) Qovaq 16.89 1182.3 1182.3
6 Şabran Oduncaq (işlik) Fıstıq 244.62 24462 34500