Qobustan rayonu “Nabur” vulkan külü yatağı
S/S Yatağın adı LOT Həcmi Sahəsi (ha) Faydalı qazıntının  növü İstismar müddəti Başlanğıcqiyməti (manatla) Yekun qiyməti (manatla) Hərracın qalibi
1 Nabur
(xüsusi mülkiyyət)
LOT-1 25 080 m3 1,1 ha Vulkan külü 3 ilə qədər 2 500 2 500 Şahməmmədov İldırım Saleh oğlu
Qaradağ rayonu “Gülbaxt” əhəngdaşı yatağı
S/S Yatağın adı LOT Həcmi Sahəsi (ha) Faydalı qazıntının  növü İstismar müddəti Başlanğıcqiyməti (manatla) Yekun qiyməti (manatla) Hərracın qalibi
1 Gülbaxt LOT-1 228 331 m3 12,0 ha Əhəngdaşı 25 ilə qədər 45 666 45 666 "ARAZ - M.İ." MMC
Qəbələ rayonu “Xırxatala” qum-çınqıl yatağı
S/S Yatağın adı LOT Həcmi Sahəsi (ha) Faydalı qazıntının  növü İstismar müddəti Başlanğıcqiyməti (manatla) Yekun qiyməti (manatla) Hərracın qalibi
1 Xırxatala LOT-3 50 000 m3 2,0 ha Qum-çınqıl 4 ilə qədər 5 000 5 000  Verdiyev Ceyhun Nuru oğlu