Səhmdar cəmiyyətinin adı  Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd) Satışa çıxarılmış səhmlərin nizamnamə kapitalında %-lə payı Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri (manat) Satılmış səhmlərin sayı Hərraca satışa çıxarılan səhmlərin yekun (satış) qiyməti (manat) Sərəncamın №-si və tarixi
1 Azərmetalinvest Sumqayıt şəhəri, Sülh küçəsi, 1 385889 192944 30.41 2.00 117346 58673 58673 № 76 15.04.2022