Qobustan rayonu Atyal dolomit yatağı
N Yatağın adı LOT Həcmi M3 Sahəsi (ha) Faydalı qazıntının növü İstismar müddəti Başlanğıc qiyməti (manatla) Yekun qiyməti (manatla)
1 Atyal LOT-1 419 005 m3 34 400 m2 Dolomit 25 ilə qədər 41 900 41 900