Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin “İş və istirahət günlərinin yerinin dəyişdirilməsi haqqında” 12 mart 2020-ci il tarixli 90 nömrəli Qərarını əsas götürərək “Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il mart ayının 27-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir. (Ərizələr 24 fevral 2020-ci il – 19 mart 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)” başlığı aşağıdakı kimi oxunsun.
   
Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il mart ayının 29-da  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.
(Ərizələr 24 fevral 2020-ci il – 19 mart 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)