Sıra №-si
Səhmdar cəmiyyətinin    adı  Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər             Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satışa çıxarılan səhmlərin axırıncı hərrac (satış) qiyməti          (manat)
sayı (ədəd) nizam namə kapitalın da  %-lə
1 Bərdə Dəmir Beton-9  № 27025.10.2000 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 203509,00 1017545 0,20 305264 30,00 61052,80 61052,80 305264 61052,80