"Torpaqların idarə edilməsi mövzusunda təlimin materialları"

"Daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatı və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması” mövzusunda təkmilləşdirmə təlim kursunun materialı"

“Torpaqların idarə edilməsi, onların istifadəsinə və mühafizəsinə dövlət nəzarəti məsələləri” mövzusunda 2016, 28-30 yanvar tarixlərində keçiriləcək təkmilləşdirmə kursunun Tədris-mövzu Planı

“Daşınmaz əmlaka idarəçiliyi sahəsində elektron xidmətlər və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri” mövzusunda təkmilləşdirmə kursunun Tədris-mövzu Planı

“Daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatı və daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması” mövzusunda ixtisasartırma kursunun Tədris-mövzu Planı

“Komitədə arxiv işinin təşkili məsələləri” mövzusunda qısa müddətli təkmilləşdirmə kursunun Tədris-mövzu Planı

“Daşınmaz əmlakların/torpaqların qiymətləndirilməsi” mövzusunda qısa müddətli təlim kursunun Tədris-mövzu Planı

“Dövlət qulluğunun mahiyyəti və qulluqkeçmənin əsasları” mövzusunda qısa müddətli təkmilləşdirmə kursunun Tədris-mövzu Planı

“İşçilərin etik davranış qaydaları və korporativ xidmət standartları” mövzusunda qısa müddətli təkmilləşdirmə kursunun Tədris-mövzu Planı

“Daşınmaz əmlakın kadastr məlumat bazasının yaradılmasında Coğrafi İnformasiya Sistemlərinin (GİS) tətbiqi” mövzusunda təkmilləşdirmə təlim kursunun Tədris-mövzu Planı

“Komitənin fəaliyyət proseslərində informasiya texnologiyalarının və elektron xidmətlərin tətbiqi məsələləri” mövzusunda qısa müddətli təkmilləşdirmə kursunun Tədris-mövzu Planı

“Dövlət əmlakının idarə edilməsi və daşınmaz əmlak hüquqlarına dair mübahisəli məsələlər və məhkəmələrlə işin təşkili” mövzusunda təkmilləşdirmə təliminin Tədris-mövzu Planı

“Fəaliyyət istiqamətləri üzrə normativ hüquqi bazanın öyrənilməsi və tətbiqi məsələləri” mövzusunda təkmilləşdirilmə təliminin Tədris-mövzu Planı

“Daşınmaz əmlaka dair xidmətlərlə bağlı dövlət rüsumu və tariflərin tətbiqi məsələləri” mövzusunda təkmilləşdirmə kursunun Tədris-mövzu Planı

“Torpaq bazarının təşkili, dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq müsabiqə və hərracları” mövzusunda təkmilləşdirm təliminin Tədris-mövzu Planı

“Torpaq kadastrı və yerquruluşu işlərinin yerlərdə təşkili və aparılması” mövzusunda qısamüddətli təkmilləşdirmə kursunun Tədris-mövzu Planı

“Daşınmaz əmlak obyektlərinin ünvanlarının idarə edilməsi və Ünvan Reyestrinin aparılması” mövzusunda təkmilləşdirmə təliminin Tədris-mövzu Planı

“Daşınmaz əmlaklara/torpaqlara dair texniki inventarizasiya-ölçmə işlərinin aparılması və sənədlərin hazırlanması” mövzusunda təkmilləşdirmə təliminin Tədris-mövzu Planı

Torpaq bazarının təşkili təlimin materialları

Daşınmaz əmlaka torpağa dair inventarizasiya-ölçmə işlərinin və texniki  sənədlərin hazırlanması işlərinin əsasları və mahiyyəti mövzusunda təlimin materialları

Daşınmaz əmlaka dair xidmətlərlə bağlı dövlət rüsumu və tariflərin tətbiqi məsələləri”  mövzusunda təkmilləşdirmə təlimin materialları

Arxiv işinin təkili təlimin materialları

“Daşınmaz əmlaka dair hüquqların dövlət qeydiyyatı və  dövlət reyestrinin aparılması”  mövzusunda təkmiləşdirmə təlimin materialları

Torpaqların idarə edilməsi, onların istifadəsinə və mühafizəsinə dövlət nəzarəti məsələləri” mövzusunda təkmilləşdirmə təlimin materialları