Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı statistik məlumatlar

 

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin əsas göstəricilərinə dair
MƏLUMAT
                       
Sıra №-si Göstəricilər İ L L Ə R Cəmi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı
     o cümlədən:
94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 1552716
- ilkin 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 442011
- təkrar 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 1110705
2 İpoteka qeydiyyatı 20517 20997 32951 40513 45619 41371 35757 38533 43286 319544

 

 

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidməti üzrə
2006-2017-ci illər ərzində daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatının aparılmasına dair məlumat
Göstəricilər 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CƏMİ
Mülkiyyət hüquqları üzrə aparılmış dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ 94680 147368 151541 177118 205196 190500 171942 196056 218315 1335276
ilkin 28994 52583 42395 49713 57945 42041 49904 58268 60168 382718
təkrar 65686 94785 109146 127405 147251 148459 122038 137788 158147 952558
O cümlədən;                    
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin 7246 13799 11119 15132 17707 14852 13788 17700 16636 127979
təkrar 11920 18692 18622 21575 23826 20475 18239 20014 23521 176884
Mənzil ilkin 10090 17209 13666 13886 13301 11080 10882 14893 16708 121715
təkrar 28525 35563 41633 44660 42967 33689 33242 37192 39814 337285
Torpaq sahələri ilkin 9594 17748 14602 17543 23809 13817 23234 23227 22656 166230
təkrar 21507 34744 43488 55009 74190 89069 66318 75537 88639 548501
Qeyri yaşayış binası ilkin 1106 1936 1547 1681 1714 1084 912 1278 1341 12603
təkrar 1582 2366 2411 2704 2965 2521 1853 2343 2690 21435
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin 605 1376 1089 1094 1071 946 841 1603 2435 11060
təkrar 1195 2199 2351 2808 2480 2050 1873 2061 2762 19779
Əmlak kompleksi  ilkin 232 375 349 350 311 215 197 246 267 2542
təkrar 316 497 506 587 755 572 429 524 582 4768
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin 11 23 12 16 22 39 14 92 79 315
təkrar 5 12 14 31 34 18 14 47 47 222
Çoxillik əkmələr ilkin 110 117 11 11 10 8 36 93 46 442
təkrar 636 712 121 31 34 65 70 70 92 1831

 

 

 

 Müvafiq dövür ərzində aparılmış daşınmaz əmlaklar üzərində, hüquqların dövlət qeydiyyatının əmlak bölmələri üzrə müqayisəli statistikası

Göstəricilər   2017
dekabr
2018
dekabr
 Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən    2017
yanvar-dekabr
2018
yanvar-dekabr
 Ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 
  + / - % - lə   + / - % - lə
Dövlət qeydiyyatının sayı  CƏMİ   17778 18285 507 102.9   196056 218315 22259 111.4
ilkin qeyd.   5640 4995 -645 88.6   58268 60168 1900 103.3
təkrar qeyd.   12138 13290 1152 109.5   137788 158147 20359 114.8
O cümlədən;                    
Fərdi yaşayış və bağ evi  ilkin qeyd.   1491 1301 -190 87.3   17700 16636 -1064 94.0
təkrar qeyd.   1931 2348 417 121.6   20014 23521 3507 117.5
Mənzil (özəlləşdirmə) ilkin qeyd.   1902 1159 -743 60.9   14032 16708 2676 119.1
təkrar qeyd.   3079 3316 237 107.7   37192 39814 2622 107.0
Torpaq sahələri ilkin qeyd.   1952 2083 131 106.7   23227 22656 -571 97.5
təkrar qeyd.   6627 7169 542 108.2   75537 88639 13102 117.3
Qeyri yaşayış binası ilkin qeyd.   137 101 -36 73.7   1278 1341 63 104.9
təkrar qeyd.   190 229 39 120.5   2343 2690 347 114.8
Qeyri-yaşayış sahəsi ilkin qeyd.   131 315 184 240.5   1603 2435 832 151.9
təkrar qeyd.   261 167 -94 64.0   2061 2762 701 134.0
Əmlak kompleksi  ilkin qeyd.   19 27 8 142.1   243 267 24 109.9
təkrar qeyd.   38 40 2 105.3   524 582 58 111.1
Çoxmərtəbəli yaşayış binaları ilkin qeyd.   6 6 0 100.0   92 79 -13 85.9
təkrar qeyd.   8 8 0 100.0   47 47 0 100.0
Çoxillik əkmələr ilkin qeyd.   2 3 1 150.0   93 46 -47 49.5
təkrar qeyd.   4 13 9 325.0   70 92 22 131.4