1. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən 2013-cü ildə görülmüş işlərə dair Hesabat

2. "Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı" və "Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı" nın icrası üzrə illik iş planının təsdiq edilməsi barədə əmr

3. "Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı" və "Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı" nın icrası üzrə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 2014-cü il üçün İş Planı

4. Dövlət qulluqçularının etik davranış məsələləri üzrə 2013-cü ildə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən görülmüş tədbirlər barədə hesabat

5. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən dövlət qulluqçularının etik davranış məsələləri üzrə 2012-ci ildə görülmüş tədbirlər barədə məlumat

6. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi vətəndaşların qaynar xətlərə və elektron qaydada daxil olan müraciətlərinin cavablandırılmasını daim diqqət mərkəzində saxlayır

7. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin vəzifə və funksiyalarının icrasına dair 2013-cü il üçün fəaliyyət planı

8. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 2012-ci il tarixli 2421 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Açıq Hökumətin təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nın və “Korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı”nında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası barədə Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin illik hesabatı

9. Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin 2012-ci ildə fəaliyyət istiqamətləri üzrə gördüyü işlərə dair hesabat