Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il
29 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.

 

 Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği

    

1 kv.m. sahənin illik icarə haqqı tarifi (manatla)

Sıra

№-si

Qeyri-yaşayış sahələrinin

təyinatı

Bakı şəhəri ərazisində yerləşən sahələr üzrə

Respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən sahələr üzrə

1-ci və yuxarı mərtəbə

Zirzəmi, yarımzirzəmi və çardaq

1-ci və yuxarı mərtəbə

Zirzəmi, yarımzirzəmi və çardaq

1

Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatlar və yaradıcılıq ittifaqlarının üzvlərinə ayrılmış emalatxanalar* üzrə

1,2

0,8

0,6

0,4

2

İctimai və siyasi təşkilatlar, dini və xeyriyyə təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri, hüquq məsləhətxanaları, təhsil və səhiyyə, əsas məqsədi gəlir əldə etmək olmayan dövlət idarə, müəssisə və təşkilatları üzrə

2

1,5

1

0,7

3

Kommersiya və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin icarəyə götürdükləri sahələr, istehsal və kənd təsərrüfatı təyinatı sahələr, apteklər, bank, rabitə və poçt xidmətləri göstərən sahələr, sığorta və birja məqsədi ilə icarəyə götürülmüş sahələr üzrə

8

5

4

2,5

4

Xarici səfirliklərin, diplomatik nümayəndəliklərin və nizamnamə kapitalında xarici investorların payı 50 faiz və daha çox olan müəssisələrin, tamamilə xarici investorlara məxsus olan müəssisələrin, xarici hüquqi şəxslərin filial və nümayəndəliklərinin və xarici fiziki şəxslərin icarə götürdükləri sahələr üzrə

12

10

6

4

   

* - Yaradıcılıq emalatxanalarında fəaliyyət göstərən bu qrup üzrə icarə haqqı yaradıcılıq ittifaqları tərəfindən verilmiş müvafiq sənəd əsasında müəyyən edilir.

İcarə haqqının minimum məbləğinin hesablanması zamanı icarə haqqı tarifinə müvafiq olaraq, icarəyə götürülən sahənin yerləşdiyi əraziyə görə zona əmsalı (Zə), sahənin tarix və mədəniyyət abidəsində yerləşdiyini nəzərə alaraq memarlıq əmsalı (Mə) tətbiq edilir.

Zə – zona əmsalı icarəyə verilən dövlət əmlakının yerləşdiyi əraziyə görə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 27 aprel tarixli 93 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş «Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamə»də verilmiş zonalar üzrə aşağıdakı kimi qəbul edilir:

  

Bakı şəhəri üzrə:

Zona nömrəsi

 

Zona əmsalı

 1;2

 

 3.5

 3

 

3.3 

 4

 

 2.8

 5

 

 2.0

 6

 

 2.3

 7

 

 1.9

 8

 

 1.6

 9

 

 1.8

 10;11

 

 1.2

 12

şəhərdaxili

 1.7

şəhərkənarı qəsəbələr

 1.2

Sumqayıt və Gəncə şəhərləri, Abşeron rayonu üzrə:

Zona nömrəsi

 

Zona əmsalı

1

 

2.0

2

 

1.8

3

 

1.6

4;5;6

 

1.5

Naxçıvan MR, Əli-Bayramlı, Mingəçevir, Lənkəran, Yevlax və Şəki şəhərləri üzrə:

Zona nömrəsi

 

Zona əmsalı

1

 

1.5

2;3

 

1.3

4

 

1.2

Naftalan, Şamaxı, Qazax, Şəmkir, Salyan, Quba, Xaçmaz, Zaqatala, Göyçay şəhərləri üzrə:

Zona nömrəsi

 

Zona əmsalı

1

 

1.3

2;3

 

1.2

Digər rayonlar üzrə:

Zona nömrəsi

 

Zona əmsalı 

1

 

1.2

2

 

1.0

 

Tarix və mədəniyyət abidələrinə aid binalarda yerləşən yerüstü sahələr üzrə 1 kv.m sahənin illik icarə haqqı əlavə olaraq 1,2 əmsalına (memarlıq əmsalı) vurulur.

Beləliklə, 1 kv.m sahə üzrə icarə haqqının ilkin minimum məbləği aşağıdakı düsturla hesablanır:

  

1 İ.m = Tm x Zə x Mə

  

burada:

  

1 İ.m                – icarə haqqının ilkin minimum məbləği;

Tm                   – müəyyən edilmiş icarə haqqı tarifi;

Zə                    – zona əmsalı;

Mə                   – memarlıq əmsalıdır.

   

İcarə haqqı tarifi cədvəlindəki 1-ci qrupa daxil olan sahələr üzrə icarə haqqı hesablanarkən zona əmsalı tətbiq edilmir.

Talvar sahələri üzrə icarə haqqı adi qaydada hesablanmış icarə haqqının 50 faizi miqdarında müəyyən edilir.

İcarəçi icarə sahəsini təyinatına görə istifadə etmədikdə, icarə haqqı sahənin faktiki təyinatına görə müəyyən olunur.