17 iyun 2014-cü il tarixdə keçirilmiş 771-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

 

Sıra №-si Səhmdar cəmiyyətinin adı  Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı Nizamnamə kapitalının həcmi (manat) Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd) Bir səhmin nominal qiyməti (manat) Satışa çıxarılmış səhmlər             Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat) Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat) Satılmış səhmlərin sayı (ədəd) Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd) nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Şamaxı    Sərnişin        №893  16.06.1998 Şamaxı şəhəri, Şirvanşah İbrahim küçəsi, 32 89500.40 44750 2.00 13428 30.01 26856.00 13428.00 13428 13428.00