10 iyun 2014-cü il tarixdə keçirilmiş 770-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında məlumat

 

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Xanlar Kəndkimya                    №1072  01.12.1997 Göygöl şəhəri, Ş.Hacıyev küçəsi, 1 43070.20 21535 2.00 6488 30.13 12976.00 6488.00 6488 6488.00