Açıq səhmdar cəmiyyətlərində səhmlərin əmək kollektivinin üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışın yekun nəticələri barədə məlumat

Səhmdar cəmiyyətinin adıNizamnamə kapitalı(manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd)Güzəştli satışa çıxarılan  səhmlərin sayı (ədəd)Güzəştli satışda iştirak etmək hüququ olanların sayı (nəfər)Hər bir işçinin bərabər sayda təqdim edəcəyi pulun məbləği  (manat)Güzəştli satışda iştirak edənlə- rin sayı (nəfər)Güzəştli satışa təqdim edilən pulun məbləği (manat)Güzəştli satışın yekunlarına əsasən bölüşdürülmüş səhmlərin sayı (ədəd)Alınmış səhmlə-rin faiziGüzəştli sa- tışın keçirilməsi  haqqında sərəncamın     №-si  və tarixiGüzəştli satışın keçirilmə tarixi
1 Cəlilabadsutikinti 55234,00 27617 4143 15 386,40 2 4,20 3 0,01 № 107 11.04.2014 12.05.2014- 05.06.2014