13 may 2014-cü il tarixdə keçirilmiş 766-cı pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında  məlumat

 

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Ceyranbatan Avtonəqliyyat                           №374   26.12.2000 Abşeron rayonu, Ceyranbatan qəsəbəsi 81976.00 40988 2.00 12328 30.08 24656.00 12328.00 12328 12328.00