29 aprel 2014-cü il tarixdə keçirilmiş 764-cü pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında      məlumat    

 

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Sumqayıt Quraşdırma  №327   30.11.2000 Sumqayıt şəhəri, İEM-2 40882.00 204410 0.20 62592 30.62 12518.40 6259.20 62592 6259.20