22 aprel 2014-cü il tarixdə keçirilmiş 763-cü pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında  məlumat

 

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Sumqayıt Soyuducu Baza                                №1056    13.07.1998 Sumqayıt şəhəri, 46-cı məhəllə 1803021.60 901510 2.00 270454 30.00 540908.00 270454.00 270454 270454.00