Açıq səhmdar cəmiyyətlərində səhmlərin əmək kollektivinin üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışın yekun nəticələri barədə məlumat

Səhmdar

cəmiyyətinin adı

Nizamnamə

kapitalı(manat)

Buraxılmış səhmlərin

ümumi sayı (ədəd)
Güzəştli satışa çıxarılan  səhmlərin sayı (ədəd)

Güzəştli satışda

iştirak etmək hüququ

olanların sayı (nəfər)

Hər bir işçinin bərabər

sayda təqdim edəcəyi

pulun məbləği  (manat)

Güzəştli satışda

iştirak edənlərin

 sayı (nəfər)

Güzəştli satışa təqdim

edilən pulun məbləği(manat)

Güzəştli satışın yekunlarına

əsasən bölüşdürülmüş

səhmlərin sayı (ədəd)

Alınmış

səhmlərin faizi

Güzəştli satışın keçirilməsi  haqqında

sərəncamın №-si  və tarixi

Güzəştli satışın

keçirilmə tarixi
1 Tərtər İxtisaslaşdırılmış Nəqliyyat 28572,00 14286 2143 11 271,60 10 284,20 203 1,42 № 1117.01.2014 18.02.2014- 14.03.2014