09 iyul 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 723-cü pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında MƏLUMAT

 

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı, təsis  tarixi və sərəncamın nömrəsiSəhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)   Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı                 (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)  Satışa çıxarılmış səhmlərSatışa çıxarılmış səhmlərin nominal dəyəri (manat) Satışa çıxarılmış səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat)           Satılmış səhmlərin  sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)            
sayı               (ədəd)nizamnamə kapitalında      (%)-lə
1

Mingəçevir kulinariya mərkəzi   №97 12.04.2011

Mingəçevir şəhəri, Nərimanov küçəsi, 28 135550.00 67775 2.00 20372 30.06 40744.00 20372.00 20372 20372.00
2 Bərdə Xidmət №490    31.07.1997 Bərdə şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 19 299452.80 149726 2.00 44918 30.00 89836.00 44918.00 44918 44918.00