23 iyul 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 725-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında MƏLUMAT

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı, təsis  tarixi və sərəncamın nömrəsiSəhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)   Buraxılmış səhmlərin ümumi    sayı                 (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)  Satışa çıxarılmış səhmlərSatışa çıxarılmış səhmlərin nominal dəyəri (manat) Satışa çıxarılmış səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat)           Satılmış səhmlərin  sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)            
sayı               (ədəd)nizamnamə kapitalında      (%)-lə
1

Beyləqan Xidmət 

№546   07.08.1997

Beyləqan şəhəri,Məhəmməd Əsədov küçəsi, 115 52272.80 26136 2.00 7852 30.04 15704.00 7852.00 7852 7852.00