06 avqust 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 727-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında MƏLUMAT

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı, təsis  tarixi və sərəncamın nömrəsiSəhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)   Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı                 (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)  Satışa çıxarılmış səhmlərSatışa çıxarılmış səhmlərin nominal dəyəri (manat) Satışa çıxarılmış səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti (manat)           Satılmış səhmlərin  sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)            
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında      (%)-lə
1.00 Bakı Toxucu                                        Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Bülbülə qəsəbəsi, S.Bəhlulzadə küçəsi, 47 855663.60 427832 2.00 128644 30.07 257288.00 128644.00 128644 128644.00
2.00

Şəki Tikiş İstehsal                               

Şəki şəhəri, Nərimanov küçəsi, 150 341212.40 170606 2.00 51214 30.02 102428.00 51214.00 51214 51214.00