20 avqust 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 729-cu pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında Məlumat

 

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyət adı və təsis tarixiSəhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Gəncə Asfalt Gəncə şəhəri., Poçt qutusu 77 473684.60 236842 2.00 71233 30.08 142466.00 71233.00 71233 71233.00