03 sentyabr 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 731-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında Məlumat

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin                                      adı və təsis tarixiSəhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satiı qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1

Goranboy Tikinti Quraşdırma

 №68  27.03.2007

Goranboy şəhəri, V.Bayramov küçəsi, 13 143832.00 71916 2.00 31686 44.06 63372.00 31686.00 31686 31686.00
2

Ağcabədi göl-balıqçılıq         

 № 39  17.07.2001

Ağcabədi şəhəri, Xətai küçəsi, 1 121932,00 60966 2.00 18290 30.00 36580.00 18290.00 18290 18290.00