2013-cü il 26 - 30 avqust tarixlərində keçirilmiş  7-ci ixtisaslaşdırılmış pul hərracının nəticələri haqqında məlumat  

  Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı, təsis tarixi və sərəncamın №-siHüquqi ünvanıBuraxılan səhmlərin ümumi sayı     (ədəd)İxtisaslaşdırılmış pul  hərracına çıxarılan  səhmlərin sayı (ədəd)Bir səhmin nominal dəyəri (manat)Təqdim edilmiş sifarişlərin sayıTəqdim edilmiş sifarişlərdəki pul vəsaitinin məbləği (manat)Bir səhmin satış qiyməti (manat)Satılmış səhmlər (ədəd)Satılmış səhmlərin ümumi nominal dəyəri (manat)
1

Gəncə Təmir Quraşdırma  

№94  19.03.2013

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Sədi küçəsi, 1 22419 12330 2.00 74 19464 0.3946* 49287 24643.50
2

Ağcabədi Tədarük 

№172  17.05.2013

Ağcabədi rayonu, Aşağı Avşar kəndi 18321 10077 2.00 62 13880 0.3443* 40288 20144.00
3 Ağcabədi göl balıqçılıq                               №39  17.07.2001 Ağcabədi şəhəri, Xətai küçəsi, 1 60966 42606 2.00 76 34048 0.3996* 85200 85200.00

Qeyd: Səhmlərin bölünməsi əməliyyatı həyata keçirilmişdir.