12 sentyabr 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 732-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında Məlumat

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixiSəhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Ağstafa Nəqliyyat Xidməti №263  30.05.1997 Ağstafa şəhəri, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 25a 156952.80 78476 2.00 23690 30.19 47380.00 23690.00 23690 23690.00
2

Ağdaş Təchizat №164   30.04.2002

Ağdaş rayonu, Ləki qəsəbəsi 100612.00 50306 2.00 15098 30.01 30196.00 15098.00 15098 15098.00