Güzəştli satışın nəticələri təsdiq olunmuş səhmdar cəmiyyətləri

Səhmdar cəmiyyətinin adıNizamnamə kapitalı(manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı (ədəd)Güzəştli satışa çıxarılan  səhmlərin sayı (ədəd)Güzəştli satışda iştirak etmək hüququ olanların sayı (nəfər)Hər bir  işçinin bərabər  sayda təqdim  edəcəyi pulun məbləği  (manat)Güzəştli satışda iştirak edənlərin sayı (nəfər)Güzəştli satışa təqdim edilən pulun məbləği(manat)Güzəştli satışın yekunlarına əsasən bölüşdürülmüş səhmlərin sayı (ədəd)Alınmış səhmlərin faiziGüzəştli sa- tışın keçirilməsi  haqqında sərəncamın     №-si  və tarixiGüzəştli satışın keçirilmə tarixi
1 Gəncə Təmir Quraşdırma 44838,00 22419 3363 6 784,00 6 16,80 12 0,05 № 24512.07.2013 12.08.2013- 05.09.2013
2 Azərsənayetikinti 84450,00 22419 6334 20 442,40 20 392,00 280 0,66 № 24512.07.2013 12.08.2013- 05.09.2013