29 oktyabr 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 739-cu pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1

  Əli Bayramlı süni dəri                         №1260    25.12.1997

Şirvan şəhəri,Nefçilər küçəsi,1 559290.00 279645 2.00 83946 30.02 167892.00 83946.00 83946 83946.00
2 Biləsuvar  Tədarük                          №370  23.11.2012 Biləsuvar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi, 16"A" 47266.00 94532 0.50 14053 14.87 7026.50 3513.25 14053 3513.25