03 dekabr 2013-cü il tarixdə keçirilmiş 744-cü pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında Məlumat

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1

Ağsu    Yenilik                                    №1496  16.11.1998       

Ağsu rayonu, Səfərbinə kəndi 95159.40 47579 2.00 14297 30.05 28594.00 14297.00 14297 14297.00
2

Sabunçu 

İstehsalat Xidməti Bazası                                      №337      22.12.2003          

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Sabunçu qəsəbəsi, Xəstəxanayanı küçəsi, 37 1389302.00 2778604 0.50 833817 30.01 416908.50 208454.25 833817 208454.25