11 mart 2014-cü il tarixdə keçirilmiş 757-ci pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında Məlumat

 

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin  adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Masallı Material Təchizat                                №48 17.02.2012 Masallı şəhəri, Əlibala Əliyev küçəsi 160684 80342 2.00 36168 45.02 72336 36168