18 fevral 2014-cü il tarixdə keçirilmiş 754-cü pul hərracında səhmləri satılmış səhmdar cəmiyyəti haqqında Məlumat

 

 

Sıra №-siSəhmdar cəmiyyətinin                                      adı Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanıNizamnamə kapitalının həcmi (manat)Buraxılmış səhmlərin ümumi sayı          (ədəd)Bir səhmin nominal qiyməti (manat)Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan səhmlərin nominal dəyəri  (manat)Satışa çıxarılan səhmlərin ilkin hərrac (satış) qiyməti          (manat)Satılmış səhmlərin sayı (ədəd)Satılmış səhmlərin satış qiyməti (manat)
sayı (ədəd)nizamnamə kapitalında           %-lə
1 Mingəçevir Nəqliyyat                                         №784      18.05.1998 Mingəçevir şəhəri, Samux küçəsi,7 424703.20 212351 2.00 63723 30.01 127446 63723 63723 63723