Güzəştli satışının nəticələri təsdiq olunmuş səhmdar cəmiyyətləri

Səhmdar

 cəmiyyətinin adı

Nizamnamə

kapitalı(manat)

Buraxılmış

səhmlərin

ümumi sayı (ədəd)

Güzəştli

satışa

çıxarılan 

səhmlərin sayı (ədəd)

Güzəştli

satışda

iştirak etmək

 hüququ olanların

sayı (nəfər)

Hər bir 

işçinin bərabər 

sayda təqdim  edəcəyi

pulun məbləği  (manat)

Güzəştli satışda

 iştirak edənlərin

sayı (nəfər)

Güzəştli satışa

təqdim edilən

pulun məbləği(manat)

Güzəştli satışın

yekunlarına

əsasən

bölüşdürülmüş

səhmlərin sayı (ədəd)

Alınmış

səhmlərin

faizi

Güzəştli satışın

keçirilməsi 

haqqında

sərəncamın    

№-si  və tarixi

Güzəştli satışın

keçirilmə tarixi
1 Ceyranbatan Polimer Materialları 962870,00 481435 72215 20 5054,00 19 792,40 566 0,12

№391

08.11.2013

16.12.2013- 09.01.2014