Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi (idarəetməyə verilməsi) sahəsində səmərəliliyin artırılması və mövcud çətinliklərin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla həllinə dair təkliflərin verilməsi üçün məsləhətçi xidmətlərinin cəlb edilməsi üzrə açıq tender elan edir.

Açıq tenderdə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və idarəetməyə verilməsi, bu sahəyə investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində uğurlu beynəlxalq təcrübəyə malik olan yerli və xarici məsləhətçi şirkətlər, yaxud yeni hüquqi şəxs yaratmadan hüquqi şəxslər birliyi (konsorsium da daxil olmaqla) iştirak edə bilərlər.

Tenderdə iştirak haqqı 700 (yeddi yüz) manat müəyyən edilmişdir. Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 700 (yeddi yüz) manat məbləğində iştirak haqqını aşağıda göstərilən bank hesabına köçürdükdən sonra tenderin Əsas Şərtlər Toplusunu Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov küçəsi, 50 (Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi, otaq  № 810, tel.: +99412 4902408, əlavə 191; faks: +99412 4903359) ünvanından ala bilərlər.

 

Emitent

Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi

Bank kodu:  210005

VÖEN: 1401555071

Müxbir hesabı: AZ41NABZ01360100000000003944

S.W.İ.F.T. bik: CTREAZ22

 

Alan

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi

VÖEN: 2000015631

H/H- AZ84CTRE00000000000002647970

Büdcə səviyyəsinin kodu - 7

Büdcə təsnifatının kodu - 142340

 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak etmək üçün aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

 1. Tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət.
 2. Tenderin iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank sənədi.
 3. Tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 (otuz) bank günü qüvvədə olmalıdır).
 4. Tender təklifi dəyərinin 2 (iki) faizdən az olmayan həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 (altmış) bank günü qüvvədə olmalıdır).
 5. Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında müvafiq vergi və sosial müdafiə orqanından arayış.
 6. İddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
 7. İddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı;
 8. İddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surətləri (iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) və rekvizitləri.
 9. Tender təklifini və satınalma müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd.
 10. İddiaçının analoji işlər üzrə iş təcrübəsini təsdiq edən sənədlər.
 11. Digər sənədlər (tenderin Əsas Şərtlər Toplusunda göstərilən bütün digər sənədlər).

İddiaçılar konsorsium yaratmaqla tenderdə iştirak etmək istəyirlərsə, konsorsium barədə müqavilə, eləcə də konsorsium iştirakçısı olan bütün şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim etməlidirlər.

İddiaçılar tender təkliflərini qapalı, möhürlənmiş və imzalanmış ikiqat zərflərdə iki nüsxədə (üzərində “Əsli” və “Surəti” yazılmış) təqdim etməlidirlər. İddiaçıların təkliflərinin “Əsli”  və “Surəti” arasında fərqlər olduqda üstünlük üzərində “Əsli” sözü yazılmış nüsxəyə veriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasından olan iddiaçıların tenderə təqdim edəcəkləri bütün sənədlər Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində tərtib olunmalıdır. Xarici ölkələrdən olan iddiaçılar isə təmsil etdikləri dövlətin dilində hazırladıqları mətnlə birlikdə həmin mətnin Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş nüsxəsini əlavə etməlidirlər. Mətnlər arasında fərq aşkar edilərsə, üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş mətnə veriləcəkdir.      

Tender predmeti üzrə işlər satınalma müqaviləsi imzalandığı tarixdən etibarən 4 (dörd) ay müddətinə icra olunmalıdır.

Tender təkliflərinin qiymətləndirilməsində aşağıdakı meyarlara üstünlük veriləcəkdir:

 1. a) göstəriləcək xidmətlərin dəyəri;
 2. b) iddiaçının bu sahədə əvvəlki iş təcrübəsi və nüfuzu;
 3. c) iddiaçı tərəfindən təklif olunan iş planı və iş planının yerinə yetirilməsi metodları;

ç) təklif olunan işçi heyətinin ixtisası, təcrübəsi, səriştəsi və səlahiyyətləri.

 

İddiaçılar öz təkliflərini Əsas Şərtlər Toplularında göstərilən müddəalara uyğun olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak etmək üçün sənədləri (maliyyə təklifi və təklifin bank təminatı istisna olmaqla) 14 sentyabr 2018-ci il tarixinə qədər (saat 17:00-dək), tender təklifini və təklifin bank təminatını isə qapalı, möhürlənmiş, imzalanmış ikiqat zərflərdə 24 sentyabr 2018-ci il tarixinə qədər (saat 17:00-dək) Bakı şəhəri, Yusif Səfərov küçəsi, 50 (otaq № 810, əlaqələndirici şəxs – Nurlan Verdiyev) ünvanına təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş zərflər açılmadan geri qaytarılacaqdır.

İddiaçıların tender təklifləri 25 sentyabr 2018-ci il il tarixində (saat 15:00-da) Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov küçəsi, 50 (otaq  № 310)  ünvanında açılacaqdır.

Zərflər iddiaçıların səlahiyyətli nümayəndələrinin iştirakı ilə onların təqdimolunma ardıcıllığına uyğun açılacaq və təkliflər elan ediləcəkdir.

 

Tender Komissiyası