Almaniya ilə Azərbaycan arasında maliyyə əməkdaşlığı

 

    Kadastr və Daşınmaz Əmlakın

 

Qeydiyyatı Konsepsiya Mərhələsi

 

Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı ilə bağlı Konsepsual Mərhələ

 

üçün məsləhətçi xidmətlərinə dair

 

Niyyət Dəvətnaməsi 

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK)

 

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov küçəsi, 20

 

Apel 2010 

 

Niyyət barədə dəvətnamə 

 

  1. Layihənin icra edilməsi üzrə Agentlik lazımi məsləhətçi xidmətlərinin göstərilməsi üçün ilkin ixtisas göstəricilərinin təqdim edilməsi məqsədilə müstəqil ixtisaslı məsləhətçilər dəvət edir. Bu layihə üçün maliyyə Almaniyanın KfW inkişaf bankı vasitəsilə ikitərəfli Maliyyə Əməkdaşlığı Qurumu tərəfindən ayrılmışdır.

 

     2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK) Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid  kadastrının aparılmasına və daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına məsuliyyət daşıyır.    

 

     3. Ümumi layihənin məqsədi. Nəzərdə tutulmuş layihənin məqsədi özəlləşdirilmiş torpaq və daşınmaz əmlakın daha səmərəli istifadəsi ilə bağlı Gəncə şəhəri və Şəki rayonunun əhalisinə imkanlar yaratmaqdan, şəffaf və fəal torpaq bazarı vasitəsilə iqtisadi inkişafı stimullaşdırmaqdan, bələdiyyələrin əmlak vergisindən, bələdiyyə torpağının satışından və icarəsindən gəlir əldə etmək üçün nəzərdə tutulan şəffaf məlumat bankı vasitəsilə bələdiyyə və özəl əmlaka dair ödənişsiz və Etibarlı məlumatın təmin edilməsi ilə bələdiyyələrin işini gücləndirməkdən ibarətdir.

 

Xüsusi olaraq ümumi layihə aşağıdakıları əhatə etməlidir:

 

  •          Özəl torpaq sahibləri ilə bağlı kadastr xəritəçəkməsi və qeydiyyatı ilə əlaqədar məlumatların yenilənməsi və ya imkan daxilində tam bərpası ilə düzəlişlər etmək üçün sistemli yanaşmalardan istifadə edilməsini;
  •          Prosedurları sadələşdirən və müştərilərlə bağlı qeydiyyat və əməliyyatlarla əlaqədar xərcləri və vaxtı azaldan işlərin həyata keçirilməsini;
  •           Torpaq islahatları ilə bağlı yaranan böyük torpaq sahələri ilə əlaqədar  müraciətlərin sistemli həlli üçün üsulların hazırlanmasını və tətbiq edilməsini;
  •          Bələdiyyə torpaqları digər qeyri-dövlət torpağı kimi qeydiyyata alındığı halda dövlət, bələdiyyə və özəl torpaq arasında olan fərqlərin sistemli şəkildə və dəqiqliklə müəyyən edilməsini;
  •          Özəl sektor tərəfindən daha çevik və səmərəli həyata keçirilə bilən proseslərin əsaslandırılmasını. Misal üçün, kadastr məlumatının yenilənməsi üçün gələcək nəzarət işlərini;
  •          Lazımi texniki standartların müəyyən edilməsində iştirak və kadastr sisteminin daha səmərəli və etibarı edilməsi üçün üsulların hazırlanmasını;
  •          Dünya bankı tərəfindən maliyyələşdirilən Daşınmaz Əmlak və Qeydiyyat Layihəsi ilə bağlı tədbirlər əlavə edilməklə rəqəmsal şəkildə idarə olunan ümumiləşdirilmiş kadastr və qeydiyyat sisteminin işinin həyata keçirilməsində iştirakı.

 

Hərçənd sözügedən hərtərəfli kadastr və qeydiyyat sisteminə dair müxtəlif məqsədlərdən doğan fayda artıq müəyyən edilmişdir. Bu səbəbdən, ilkin Konsepsiya Mərhələsində ümumi investisiyaların mümkün faydaları, texniki imkanları və tələbləri, o cümlədən onların hüquqi və metodoloji tələbləri nəzərə alınmalıdır. Məsləhətçilərin xidmətləri tələb edilən Konsepsiya Mərhələsi Gəncə şəhəri və Şəki rayonunu əhatə edəcəkdir. Konsepsiya Mərhələsinin nəticələri gələcəkdə nəzərdə tutulan hərtərəfli İcra Mərhələsi ilə əlaqədar qərar qəbul etməyin doğru olacağını bilmək üçün tələb olunan əsasları və göstəriciləri müəyyən edəcəkdir.        

 

     4. Konsepsiya Mərhələsi üçün tələb olunan məsləhətçilərin xidmətləri Azərbaycan Respublikasında kadastr və daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsi nəticəsində əldə ediləcək texniki imkanları, təfərrüatları və mümkün imkanları müəyyən etməlidir. Layihə ilə bağlı son qərar Gəncə və Şəki şəhərləri, eləcə də Şəki rayonunun kənd ərazilərinin vəziyyətinin təhlili əsasında qəbul edilir. Məsləhətçi xidmətləri aşağıdakıları əhatə etməlidir:          

 

     I) Aşağıdakı işləri həyata keçirməklə özəl sektorun cəlb edilməsini:   

 

a) İcra Mərhələsi müddətində təlimatçı olmaq məqsədilə müasir avadanlıqlarla (Məsləhətçi tərəfindən alınmış) məhdud sayda özəl torpaq mütəxəssislərinə təlim keçirilməsini;

 

b) Layihə ilə əlaqədar kənd və şəhər ərazilərində yerləşən təxminən 4 000 torpaq sahəsinin pilot torpaq çəkilişinin həyata keçirilməsini;

 

c) Özəl torpaq mütəxəssisləri şirkətlərin yaradılması və onlara lisenziya verilməsi ilə əlaqədar müzakirələrin aparılmasını və dəstəkləmə tədbirlərinin həyata keçirilməsini;    

 

     II. Şəki rayonunda kənd təsərrüfatına aid torpaq islahatları ilə bağlı məlumatlara sistemli baxılmasını və onların qeydiyyata alınmasını, yəni:

 

a) problemin təhlilini;

 

b) torpaq islahatları ilə bağlı real məhdudiyyətlər və torpaq islahatlarına dair məlumatlar arasında olan fərqlərin aradan qaldırılması üçün metodoloji yanaşmanın müəyyən edilməsini;

 

c) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin registrində olan bu məlumatların sistemli qeydiyyatı üçün hazırlıq işlərinin görülməsini.    

 

     III. Sistemli kadastr xəritəçəkməsi və daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üçün hazırlıq işlərinin görülməsini, yəni:

 

a) Şəki rayonunda və Gəncə şəhərinin ərazisində özəl sektorun və bələdiyyənin daşınmaz əmlakının xəritəyə salınması proseduralarının müəyyən edilməsini;

 

b) öz əmlaklarını qeydiyyata salmaları üçün vətəndaşları həvəsləndirmək məqsədini daşıyan konseptual yanaşmaları.   

 

  1. İlkin qeydiyyat prosesinin sadələşdirilməsini, yəni:

 

a) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin daxili səmərəliliyini artırmaqla müştərilərlə əlaqədar istiqamətləndirməni yaxşılaşdırmaq üçün üsulların və proseduraların hazırlanmasını və beləliklə, qeydiyyat xərclərinin azalmasını;

 

b) lazımi tədbirlərin sayının azalmasını;

 

c) müəyyən xidmətlərin əsaslandırılmasını (misal üçün geodeziya);

 

d) daşınmaz əmlak agentləri, notarius idarələri və hüquq məsləhətçiləri vasitəsilə istifadəçilərin dəstəklənməsini.    

 

     V. Kadastr xəritəçəkməsi üçün təlimat kitabçalarının və standartların hazırlanmasına dəstək verilməsini.  

 

     VI. Aşağıdakıların əsaslı təhqiq, yəni:  

 

a) məqsəd qrupları;

 

b) proseduraları;

 

c) digər müxtəlif məqsəd qruplarına layihənin təsiri və səmərəsinin təhlilini.

 

Bu tapşırıq Məsləhətçinin tam məsuliyyəti çərçivəsində milli icraçı tərəfindən həyata keçirilməlidir.        

 

     VII.Konsepsiya Mərhələsinin araşdırmalarının nəticələri əsasında hazırlanmalı olan layihənin icrası üçün daha münasib tədbirləri əks etdirən məntiqi çərçivənin müəyyən edilməsi.    

 

Konsepsiya Mərhələsinin müddəti təxminən 8 aydır.         

 

     5. Xidmətlər beynəlxalq, qısa müddətli, peşəkar və inzibati dəstək heyətindən ibarət olan qrup tərəfindən göstəriləcəkdir. Səmərəli idarəetmə və stasionar xidmətlər mövcud olmalıdır.     

 

Təklif edilən beynəlxalq qrup ən azı aşağıdakılarından ibarət olmalıdır:

 

 Əsasən MDB dövlətlərindəki kadastr çəkilişlərinin aparılması, 4-cü (i-iv) bənddəki tapşırıqlar üzrə ən azı 10 il iş təcrübəsinə malik olan, eləcə də üstün olaraq səlis azərbaycan, rus və ya türk dilində danışa bilən bir mütəxəssis.

 

 Əsasən MDB dövlətlərindəki kadastr və torpaq qeydiyyatı, 4-cü (iv, vi + vii) bənddəki tapşırıqlar üzrə ən azı 15 il iş təcrübəsinə malik olan, eləcə də üstün olaraq səlis azərbaycan,  rus və ya türk dilində danışa bilən bir mütəxəssis.      

 

4-cü (vi) bəngdəki tapşırıqlara dair tələblər tender sənədində əks olunmalıdır.    

 

     6. Bütün tələb olunan yeni texnologiyaların və təcrübənin olmasını təmin etmək məqsədilə məsləhətçilər digər şirkətlərlə birləşə bilərlər.   

 

     7. İlkin göstəricilərə dair sənəd ingilis dilində aşağıdakı struktur və tərkibdə  olmalı və aşağıdakı ardıclıqda təqdim edilməlidir:   

 

     I) Şirkətin adını, ünvanını, əlaqələndirici şəxsi, əlaqə telefonunu, faksını və elektron ünvanını və əgər mümkündürsə, layihə ilə bağlılığı əks etdirən Qoşma MəktubII)    

 

     II) Şirkətlərin növü, əmlak və əgər mümkündürsə başlıca vəzifələri daxil olmaqla şirkətlər haqqında təqdimat (maksimum 10 vərəq).         

 

     III) Təsdiqnamə və bəyannamə aşağıdakılardan ibarətdir:    

 

a) Təkliflə bağlı qısa siyahıdırsa, təklifin təqdim edilməsinə dair bəyannamə;

 

b) Nəzərdə tutulan xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı xüsusi marağın göstərilməsinə dair iddia təqdim edə biləcək digər şirkətlərlə hər hansı bir birləşmə barədə təsdiqnamə.

 

c) Birləşmə baş tutduğu halda, iştirak edəcək şirkətlərin niyyət məktubları (yerli şirkətlər olduğu halda belə bir niyyət məktubunun faks surəti kifayətdir) daxil olmaqla aparıcı məsləhətçi qismində nümayəndə ayıran beynəlxalq və yerli şirkətlərlə nəzərdə tutulan müqavilə razılaşması.

 

d) Müqavilənin icrası müddətində yüksək etik normalara riayət edilməsi barədə təsdiqnaməsi. İddiaçılar bilməlidirlər ki, hər hansı alladıcı və ya düzgün olmayan işlər onları dərhal iştirakdan məhrum edəcək, eləcə də onları gələcəkdə inzibati məsuliyyətə cəlb edəcəkdir. Sözügedən təsdiqnamə aşağıdakı formaya uyğun təqdim edilməli və düzgün qaydada imzalanmalıdır:    

 

Təsdiqnamə     

 

Biz alladıcı halları aradan qaldıran müstəqil, ədalətli və rəaqabətqabiliyyətli satınalma prosesinin vacibliyini vurğulayırıq. Bununla əlaqədar olaraq bildiririk ki, biz iddia təklifimizlə bağlı hər hansı qəbuledilməz üstünlükləri, birbaşa və ya dolayı yolla, dövlət qulluqçularına və ya digər şəxslərə təklif etmirik və ya vermirik, eləcə də indiki satınalma prosesi, müqavilənin qəbulu və gələcəkdə onun icrası müddətlərində heç bir təşəbbüs göstərmirik və ya şərait yaratmırıq.   

 

Eləcə də layihənin icrası müddətində biz minimal sosial standartlara (Əsas Əmək Standartlarına) riayət edilməsinin vacibliyini vurğulayırıq. Biz ___________ (ölkənin adı) tərəfindən təsdiq edilmiş Əsas Əmək Standartlarına riayət edəcəyimizi öhdəmizə götürürük.

 

Biz heyətimizi onların müvafiq öhdəlikləri, öhdəliklərlə bağlı bu bəyannamədəki məsələlərin icrası və___________nın (ölkənin adı) qanunlarına əməl etməsi öhdəliyi barədə məlumatlandıracağıq.  

 

(Yer).........................................., bu .......(gün) ................ (ay) tarixində,

 

       

 

Şirkətin adı ............................................................................................

 

                                İmza(lar)

 

        

 

     e) Aparıcı məsləhətçinin və bununla bağlı 500 000 avro məbləğindən artıq olan lazımi illik dövriyyəni əks etdirən (son 3 ili əhatə edən balans hesabatı, illik dövriyyə hesabatı, illik vergi bəyannaməsi və ya gəlir və itkilər hesabatı) bütün tərəfdaşların maliyyə imkanları barədə təsdiq edilmiş hesabat. 

 

     IV) Son 5 ili əhatə edən və sırf nəzərdə tutulmuş xidmətlərə aid olan Əlavə 3 (AB formatı) kimi adlandırılan layihəyə dair siyahıda göstərilən tövsiyələrin (ən çoxu 15 tövsiyə) həyata keçirilməsi. 

 

    

 

      V) Dəstək tədbirlərinin göstərilməsi və ev avadanlığının təminatı üçün təklif edilən heyətin tərcümeyi halı.

 

        

 

     VI)  Mümkün kadr strukturunun siyahısı güman edilən xidmətlər üzrə təhsil barədə məlumat, iş təcrübəsi, regional təcrübə, şirkətdəki illər, layihəyə aid xüsusi təcrübə müvafiq vəzifə təcrübəsi ilə. Bu siyahı məsləhətçilərin ümumi imkanları çərçivəsində layihə üzrə xüsusi təcrübəyə malik olan işçi heyətini yığmaq üçün dərin hüquqi imkanlar yaratmalıdır. İşçi heyəti firmaya aid olmalı və yaxud orada uzun müddət əməkdaşlıq etməlidir.

 

Maraqlı məsləhətçilər qısa və dəqiq, lakin məqsədəuyğun sənədlər təqdim etməli və yuxarıdakı struktura əlavə etməlidirlər. Bu dəvətə uyğun olmayan və ya yanlış məlumat əlverişsiz hesab edilməlidir. Materiallara aid olmayan artıq məlumatlar təqdim olunduqda cərimələr tətbiq olunacaqdır.        

 

     8. İlkin təklifin bir surəti PEA-ya təqdim olunmalıdır:     

 

Cənab İlqar Həbiyev

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Aparatının rəhbəri (SCP)

 

Azərbaycan Respublikası

 

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,

 

Y. Səfərov küç., 20    

 

elanda göstərilən ən son tarixə qədər.       

 

     9. İlkin təklifin bir oriıinal nüsxədə aşağıdakı ünvana təqdim olunmalıdır:    

 

KfW Entwicklungsbank

 

L III a 5 Munisipal İnkişaf/Ətraf Mühit, Avropa LIIIa5

 

Xanım Sandra Hannuş

 

Palmengartenstrasse 5-9

 

D 60325 Frankfurt/Mayn

 

Almaniya   

 

elanda göstərilən ən son tarixə qədər.   

 

Bütün sənədlərin bir elektron surəti həmin tarixdə elektron poçt vasitəsi ilə tender agentinə göndərilməlidir: g@zuelsdorf.com         

 

     10. Sayta bütün daxilolmalar, məlumatın əldə olunması və ilkin sənədin hazırlanması/təqdim olunması məsləhətçi tərəfindən təmin olunur.         

 

     11. Aydınlaşdırma ilə bağlı bütün müraciətlər elektron poçt vasitəsi ilə tender agentinə göndərilməlidir: g@zuelsdorf.com. İstənilən zaman PEA da öz təşəbbüsü ilə və ya məsləhətçinin aydınlaşdırma müraciətinə uyğun olaraq, bu dəvətə aydınlıq gətirə bilər. Bu cür məlumatlar iştirakları barədə PEA-nı məlumatlandıran bütün tərəflərə faks və ya elektron poçt vasitəsi ilə çatdırılmalıdır.        

 

     12. Təqdim olunma tarixindən dörd həftə ərzində ilkin qiymətləndirilmiş ən çox beş məsləhətçidən qısa siyahının hazırlanması və həmin məsləhətçilərdən texniki və maliyyə təkliflərinin qəbul olunması planlaşdırılıb.     

 

     13. Qiymətləndirmə proseduru ilkin qiymətləndirmə prosesinə “Maliyyə Əməkdaşlıq Layihələrində Məsləhətçilərin Müqavilələri Qaydaları”nın son variantına uyğun olaraq keçirilir (KfW inkişaf bankının elektron səhifəsinə müraciət edin www.kfw-entwicklungsbank.de). Yalnız müvafiq sənədləri təqdim edən (bax § 7 iii) və  maliyyə imkanları olan şirkətlər qiymətləndiriləcəklər. Xüsusi qiymətləndirmə kriteriləri və onların göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə nümayiş etdirilir:

Kriteriy

Maksimal xal
1. Son 5 il ərzində məsləhətçilər tərəfindən əldə olunmuş müvafiq təcrübənin göstəricisi (şirkətin göstəricisi) 45
1.1 Oxşar layihələrdə təcrübə: layihələşdirmə, planlaşdırma, qiymətləndirmə və geniş miqyaslı kadastr və qeydiyyat layihələrinin icrası 20
1.2 İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə müxtəlif iş təcrübəsi 10
1.3 Azərbaycanda, Qafqaz regionu və ya MDB ölkələrində daşınmaz əmlak idarəçiliyi sektorunda iş təcrübəsi 15
2. Bu spesifik layihəyə yararlılıq (mövcud mütəxəssislərin təcrübəsi) 55
2.1 Bu layihəyə aid mövcud texniki təcrübənin qiymətləndirilməsi (göstərilən aparıcı personal) 20
2.2 Tələb olunan işlərə uyğun işçi heyətin strukturunun qiymətləndirilməsi (əlavə işçi heyəti) 15
2.3 Daim işləyən aparıcı işçi heyətin qiymətləndirilməsi və mütəmadi olaraq mövcud komandaya nəzarətin və bərpa xidmətlərinin mərkəzi idarə tərəfindən aparılması 10
2.4 Ərizə sənədlərinin forması: tam, lakonik və layihəyə aid olması? 10        

 

     14. İlkin texniki sənədlərin qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra, ən yaxşı hesab edilən beş Məsləhətçinin, və ya daha az, qısa siyahısı hazırlanır, ən az hədd 70 xal müəyyənləşdirilir. Siyahıda göstərilən şirkətlər texniki və maliyyə təklifləri təqdim etmək məqsədi ilə dəvət olunacaqlar; qəbul edilməyən şirkətlər müvafiq olaraq məlumatlandırılacaqlar.        

 

     15. PEA məsləhətçinin seçilməyinə təsir göstərmir.        

 

     16. İlkin texniki sənədlərin hazırlanması və təqdim olunması ərizəçinin səlahiyyətindədir və səhvlərə və ya çatışmamazlıqlara görə heç bir güzəşt edilmir.   

 

     17. İlkin texniki sənədlər açıldıqdan sonra seçilən məsləhətçilərin qısa siyahısı hazırlananadək heç bir tərəflə əlaqə saxlanılmır, PEA-nı çıxmaq şərti ilə.    

 

TƏCRÜBƏ  

 

Xahiş edirik son 5 il ərzində əsas layihələrdə iştirak etdiyiniz göstəriciləri ümumiləşdirərək aşağıdakı cədvəli müvafiq formaya uyğun olaraq doldurasınız. Ərizə formasında göstərilən istiqamətlər 15-dən artıq olmamalıdır.    

 

Istiqamət

(maks. 15)
Layihə barədə ...
Qurumun adı Ölkə Layihənin ümumi dəyəri (avro) Qurumun proporsionalpayı (%) işçi heyətin sayı Müştərinin adı Maliyyələşmə mənbəyi Başlanma və sona yetmə tarixləri Partnyorların sayı
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Layihə barədə məlumat Göstərilən xidmətlər
...

Almaniya ilə Azərbaycan arasında maliyyə əməkdaşlığı

 

 

     

Kadastr və Daşınmaz Əmlakın

 

 

    

Qeydiyyatı Konsepsiya Mərhələsi

 

 

     

Kadastr və Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı ilə bağlı Konsepsual Mərhələ

 

 

     

üçün məsləhətçi xidmətlərinə dair

 

Niyyət Dəvətnaməsi 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK)

 

Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Yusif Səfərov küçəsi, 20

 

Apel 2010 

Niyyət barədə dəvətnamə 

  1. Layihənin icra edilməsi üzrə Agentlik lazımi məsləhətçi xidmətlərinin göstərilməsi üçün ilkin ixtisas göstəricilərinin təqdim edilməsi məqsədilə müstəqil ixtisaslı məsləhətçilər dəvət edir. Bu layihə üçün maliyyə Almaniyanın KfW inkişaf bankı vasitəsilə ikitərəfli Maliyyə Əməkdaşlığı Qurumu tərəfindən ayrılmışdır.

 

     2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (ƏMDK) Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid  kadastrının aparılmasına və daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına məsuliyyət daşıyır.

    

     3. Ümumi layihənin məqsədi. Nəzərdə tutulmuş layihənin məqsədi özəlləşdirilmiş torpaq və daşınmaz əmlakın daha səmərəli istifadəsi ilə bağlı Gəncə şəhəri və Şəki rayonunun əhalisinə imkanlar yaratmaqdan, şəffaf və fəal torpaq bazarı vasitəsilə iqtisadi inkişafı stimullaşdırmaqdan, bələdiyyələrin əmlak vergisindən, bələdiyyə torpağının satışından və icarəsindən gəlir əldə etmək üçün nəzərdə tutulan şəffaf məlumat bankı vasitəsilə bələdiyyə və özəl əmlaka dair ödənişsiz və Etibarlı məlumatın təmin edilməsi ilə bələdiyyələrin işini gücləndirməkdən ibarətdir.

 

 

Xüsusi olaraq ümumi layihə aşağıdakıları əhatə etməlidir:

 

·         Özəl torpaq sahibləri ilə bağlı kadastr xəritəçəkməsi və qeydiyyatı ilə əlaqədar məlumatların yenilənməsi və ya imkan daxilində tam bərpası ilə düzəlişlər etmək üçün sistemli yanaşmalardan istifadə edilməsini;

·         Prosedurları sadələşdirən və müştərilərlə bağlı qeydiyyat və əməliyyatlarla əlaqədar xərcləri və vaxtı azaldan işlərin həyata keçirilməsini;

·          Torpaq islahatları ilə bağlı yaranan böyük torpaq sahələri ilə əlaqədar  müraciətlərin sistemli həlli üçün üsulların hazırlanmasını və tətbiq edilməsini;

·         Bələdiyyə torpaqları digər qeyri-dövlət torpağı kimi qeydiyyata alındığı halda dövlət, bələdiyyə və özəl torpaq arasında olan fərqlərin sistemli şəkildə və dəqiqliklə müəyyən edilməsini;

·         Özəl sektor tərəfindən daha çevik və səmərəli həyata keçirilə bilən proseslərin əsaslandırılmasını. Misal üçün, kadastr məlumatının yenilənməsi üçün gələcək nəzarət işlərini;

·         Lazımi texniki standartların müəyyən edilməsində iştirak və kadastr sisteminin daha səmərəli və etibarı edilməsi üçün üsulların hazırlanmasını;

·         Dünya bankı tərəfindən maliyyələşdirilən Daşınmaz Əmlak və Qeydiyyat Layihəsi ilə bağlı tədbirlər əlavə edilməklə rəqəmsal şəkildə idarə olunan ümumiləşdirilmiş kadastr və qeydiyyat sisteminin işinin həyata keçirilməsində iştirakı.

 

Hərçənd sözügedən hərtərəfli kadastr və qeydiyyat sisteminə dair müxtəlif məqsədlərdən doğan fayda artıq müəyyən edilmişdir. Bu səbəbdən, ilkin Konsepsiya Mərhələsində ümumi investisiyaların mümkün faydaları, texniki imkanları və tələbləri, o cümlədən onların hüquqi və metodoloji tələbləri nəzərə alınmalıdır. Məsləhətçilərin xidmətləri tələb edilən Konsepsiya Mərhələsi Gəncə şəhəri və Şəki rayonunu əhatə edəcəkdir. Konsepsiya Mərhələsinin nəticələri gələcəkdə nəzərdə tutulan hərtərəfli İcra Mərhələsi ilə əlaqədar qərar qəbul etməyin doğru olacağını bilmək üçün tələb olunan əsasları və göstəriciləri müəyyən edəcəkdir.

 

         

     4. Konsepsiya Mərhələsi üçün tələb olunan məsləhətçilərin xidmətləri Azərbaycan Respublikasında kadastr və daşınmaz əmlakın qeydiyyatı layihəsi nəticəsində əldə ediləcək texniki imkanları, təfərrüatları və mümkün imkanları müəyyən etməlidir. Layihə ilə bağlı son qərar Gəncə və Şəki şəhərləri, eləcə də Şəki rayonunun kənd ərazilərinin vəziyyətinin təhlili əsasında qəbul edilir. Məsləhətçi xidmətləri aşağıdakıları əhatə etməlidir:

 

          

     I) Aşağıdakı işləri həyata keçirməklə özəl sektorun cəlb edilməsini:

 

   

a) İcra Mərhələsi müddətində təlimatçı olmaq məqsədilə müasir avadanlıqlarla (Məsləhətçi tərəfindən alınmış) məhdud sayda özəl torpaq mütəxəssislərinə təlim keçirilməsini;

b) Layihə ilə əlaqədar kənd və şəhər ərazilərində yerləşən təxminən 4 000 torpaq sahəsinin pilot torpaq çəkilişinin həyata keçirilməsini;

c) Özəl torpaq mütəxəssisləri şirkətlərin yaradılması və onlara lisenziya verilməsi ilə əlaqədar müzakirələrin aparılmasını və dəstəkləmə tədbirlərinin həyata keçirilməsini;

 

    

     II. Şəki rayonunda kənd təsərrüfatına aid torpaq islahatları ilə bağlı məlumatlara sistemli baxılmasını və onların qeydiyyata alınmasını, yəni:

 

a) problemin təhlilini;

b) torpaq islahatları ilə bağlı real məhdudiyyətlər və torpaq islahatlarına dair məlumatlar arasında olan fərqlərin aradan qaldırılması üçün metodoloji yanaşmanın müəyyən edilməsini;

c) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin registrində olan bu məlumatların sistemli qeydiyyatı üçün hazırlıq işlərinin görülməsini.

 

    

     III. Sistemli kadastr xəritəçəkməsi və daşınmaz əmlakın qeydiyyatı üçün hazırlıq işlərinin görülməsini, yəni:

 

a) Şəki rayonunda və Gəncə şəhərinin ərazisində özəl sektorun və bələdiyyənin daşınmaz əmlakının xəritəyə salınması proseduralarının müəyyən edilməsini;

b) öz əmlaklarını qeydiyyata salmaları üçün vətəndaşları həvəsləndirmək məqsədini daşıyan konseptual yanaşmaları.

 

    

     IV. İlkin qeydiyyat prosesinin sadələşdirilməsini, yəni:

 

 

a) Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin daxili səmərəliliyini artırmaqla müştərilərlə əlaqədar istiqamətləndirməni yaxşılaşdırmaq üçün üsulların və proseduraların hazırlanmasını və beləliklə, qeydiyyat xərclərinin azalmasını;

b) lazımi tədbirlərin sayının azalmasını;

c) müəyyən xidmətlərin əsaslandırılmasını (misal üçün geodeziya);

d) daşınmaz əmlak agentləri, notarius idarələri və hüquq məsləhətçiləri vasitəsilə istifadəçilərin dəstəklənməsini.

 

    

     V. Kadastr xəritəçəkməsi üçün təlimat kitabçalarının və standartların hazırlanmasına dəstək verilməsini.

 

    

     VI. Aşağıdakıların əsaslı təhqiq, yəni:

 

 

    

a) məqsəd qrupları;

b) proseduraları;

c) digər müxtəlif məqsəd qruplarına layihənin təsiri və səmərəsinin təhlilini.

 

Bu tapşırıq Məsləhətçinin tam məsuliyyəti çərçivəsində milli icraçı tərəfindən həyata keçirilməlidir.

 

        

     VII.Konsepsiya Mərhələsinin araşdırmalarının nəticələri əsasında hazırlanmalı olan layihənin icrası üçün daha münasib tədbirləri əks etdirən məntiqi çərçivənin müəyyən edilməsi.    

Konsepsiya Mərhələsinin müddəti təxminən 8 aydır.

 

         

     5. Xidmətlər beynəlxalq, qısa müddətli, peşəkar və inzibati dəstək heyətindən ibarət olan qrup tərəfindən göstəriləcəkdir. Səmərəli idarəetmə və stasionar xidmətlər mövcud olmalıdır.

 

 

     

Təklif edilən beynəlxalq qrup ən azı aşağıdakılarından ibarət olmalıdır:

 

 Əsasən MDB dövlətlərindəki kadastr çəkilişlərinin aparılması, 4-cü (i-iv) bənddəki tapşırıqlar üzrə ən azı 10 il iş təcrübəsinə malik olan, eləcə də üstün olaraq səlis azərbaycan, rus və ya türk dilində danışa bilən bir mütəxəssis.

 

 Əsasən MDB dövlətlərindəki kadastr və torpaq qeydiyyatı, 4-cü (iv, vi + vii) bənddəki tapşırıqlar üzrə ən azı 15 il iş təcrübəsinə malik olan, eləcə də üstün olaraq səlis azərbaycan,  rus və ya türk dilində danışa bilən bir mütəxəssis.

 

 

      

4-cü (vi) bəngdəki tapşırıqlara dair tələblər tender sənədində əks olunmalıdır.

 

    

     6. Bütün tələb olunan yeni texnologiyaların və təcrübənin olmasını təmin etmək məqsədilə məsləhətçilər digər şirkətlərlə birləşə bilərlər.

 

    

     7. İlkin göstəricilərə dair sənəd ingilis dilində aşağıdakı struktur və tərkibdə  olmalı və aşağıdakı ardıclıqda təqdim edilməlidir:

 

    

     I) Şirkətin adını, ünvanını, əlaqələndirici şəxsi, əlaqə telefonunu, faksını və elektron ünvanını və əgər mümkündürsə, layihə ilə bağlılığı əks etdirən Qoşma MəktubII).

 

    

     II) Şirkətlərin növü, əmlak və əgər mümkündürsə başlıca vəzifələri daxil olmaqla şirkətlər haqqında təqdimat (maksimum 10 vərəq).

 

         

     III) Təsdiqnamə və bəyannamə aşağıdakılardan ibarətdir:

 

 

     

a) Təkliflə bağlı qısa siyahıdırsa, təklifin təqdim edilməsinə dair bəyannamə;

b) Nəzərdə tutulan xidmətlərin göstərilməsi ilə bağlı xüsusi marağın göstərilməsinə dair iddia təqdim edə biləcək digər şirkətlərlə hər hansı bir birləşmə barədə təsdiqnamə.

c) Birləşmə baş tutduğu halda, iştirak edəcək şirkətlərin niyyət məktubları (yerli şirkətlər olduğu halda belə bir niyyət məktubunun faks surəti kifayətdir) daxil olmaqla aparıcı məsləhətçi qismində nümayəndə ayıran beynəlxalq və yerli şirkətlərlə nəzərdə tutulan müqavilə razılaşması.

d) Müqavilənin icrası müddətində yüksək etik normalara riayət edilməsi barədə təsdiqnaməsi. İddiaçılar bilməlidirlər ki, hər hansı alladıcı və ya düzgün olmayan işlər onları dərhal iştirakdan məhrum edəcək, eləcə də onları gələcəkdə inzibati məsuliyyətə cəlb edəcəkdir. Sözügedən təsdiqnamə aşağıdakı formaya uyğun təqdim edilməli və düzgün qaydada imzalanmalıdır:

 

 

    

Təsdiqnamə

 

 

     

Biz alladıcı halları aradan qaldıran müstəqil, ədalətli və rəaqabətqabiliyyətli satınalma prosesinin vacibliyini vurğulayırıq. Bununla əlaqədar olaraq bildiririk ki, biz iddia təklifimizlə bağlı hər hansı qəbuledilməz üstünlükləri, birbaşa və ya dolayı yolla, dövlət qulluqçularına və ya digər şəxslərə təklif etmirik və ya vermirik, eləcə də indiki satınalma prosesi, müqavilənin qəbulu və gələcəkdə onun icrası müddətlərində heç bir təşəbbüs göstərmirik və ya şərait yaratmırıq.

 

    

Eləcə də layihənin icrası müddətində biz minimal sosial standartlara (Əsas Əmək Standartlarına) riayət edilməsinin vacibliyini vurğulayırıq. Biz ___________ (ölkənin adı) tərəfindən təsdiq edilmiş Əsas Əmək Standartlarına riayət edəcəyimizi öhdəmizə götürürük.

 

Biz heyətimizi onların müvafiq öhdəlikləri, öhdəliklərlə bağlı bu bəyannamədəki məsələlərin icrası və___________nın (ölkənin adı) qanunlarına əməl etməsi öhdəliyi barədə məlumatlandıracağıq.

 

  

(Yer).........................................., bu .......(gün) ................ (ay) tarixində,

 

       

Şirkətin adı ............................................................................................

                                İmza(lar)

 

        

     e) Aparıcı məsləhətçinin və bununla bağlı 500 000 avro məbləğindən artıq olan lazımi illik dövriyyəni əks etdirən (son 3 ili əhatə edən balans hesabatı, illik dövriyyə hesabatı, illik vergi bəyannaməsi və ya gəlir və itkilər hesabatı) bütün tərəfdaşların maliyyə imkanları barədə təsdiq edilmiş hesabat. 

 

     IV) Son 5 ili əhatə edən və sırf nəzərdə tutulmuş xidmətlərə aid olan Əlavə 3 (AB formatı) kimi adlandırılan layihəyə dair siyahıda göstərilən tövsiyələrin (ən çoxu 15 tövsiyə) həyata keçirilməsi. 

    

      V) Dəstək tədbirlərinin göstərilməsi və ev avadanlığının təminatı üçün təklif edilən heyətin tərcümeyi halı.

 

        

     VI)  Mümkün kadr strukturunun siyahısı güman edilən xidmətlər üzrə təhsil barədə məlumat, iş təcrübəsi, regional təcrübə, şirkətdəki illər, layihəyə aid xüsusi təcrübə müvafiq vəzifə təcrübəsi ilə. Bu siyahı məsləhətçilərin ümumi imkanları çərçivəsində layihə üzrə xüsusi təcrübəyə malik olan işçi heyətini yığmaq üçün dərin hüquqi imkanlar yaratmalıdır. İşçi heyəti firmaya aid olmalı və yaxud orada uzun müddət əməkdaşlıq etməlidir.

 

Maraqlı məsləhətçilər qısa və dəqiq, lakin məqsədəuyğun sənədlər təqdim etməli və yuxarıdakı struktura əlavə etməlidirlər. Bu dəvətə uyğun olmayan və ya yanlış məlumat əlverişsiz hesab edilməlidir. Materiallara aid olmayan artıq məlumatlar təqdim olunduqda cərimələr tətbiq olunacaqdır.

 

        

     8. İlkin təklifin bir surəti PEA-ya təqdim olunmalıdır:

 

     

Cənab İlqar Həbiyev

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Aparatının rəhbəri (SCP)

Azərbaycan Respublikası

Bakı şəhəri, Xətai rayonu,

Y. Səfərov küç., 20

 

    

elanda göstərilən ən son tarixə qədər.

 

        

     9. İlkin təklifin bir oriıinal nüsxədə aşağıdakı ünvana təqdim olunmalıdır:

 

    

KfW Entwicklungsbank

L III a 5 Munisipal İnkişaf/Ətraf Mühit, Avropa LIIIa5

Xanım Sandra Hannuş

Palmengartenstrasse 5-9

D 60325 Frankfurt/Mayn

Almaniya

 

   

elanda göstərilən ən son tarixə qədər.

 

    

Bütün sənədlərin bir elektron surəti həmin tarixdə elektron poçt vasitəsi ilə tender agentinə göndərilməlidir: g@zuelsdorf.com 

 

         

     10. Sayta bütün daxilolmalar, məlumatın əldə olunması və ilkin sənədin hazırlanması/təqdim olunması məsləhətçi tərəfindən təmin olunur.

 

         

     11. Aydınlaşdırma ilə bağlı bütün müraciətlər elektron poçt vasitəsi ilə tender agentinə göndərilməlidir: g@zuelsdorf.com. İstənilən zaman PEA da öz təşəbbüsü ilə və ya məsləhətçinin aydınlaşdırma müraciətinə uyğun olaraq, bu dəvətə aydınlıq gətirə bilər. Bu cür məlumatlar iştirakları barədə PEA-nı məlumatlandıran bütün tərəflərə faks və ya elektron poçt vasitəsi ilə çatdırılmalıdır.

 

          

     12. Təqdim olunma tarixindən dörd həftə ərzində ilkin qiymətləndirilmiş ən çox beş məsləhətçidən qısa siyahının hazırlanması və həmin məsləhətçilərdən texniki və maliyyə təkliflərinin qəbul olunması planlaşdırılıb.

     

     13. Qiymətləndirmə proseduru ilkin qiymətləndirmə prosesinə “Maliyyə Əməkdaşlıq Layihələrində Məsləhətçilərin Müqavilələri Qaydaları”nın son variantına uyğun olaraq keçirilir (KfW inkişaf bankının elektron səhifəsinə müraciət edin www.kfw-entwicklungsbank.de). Yalnız müvafiq sənədləri təqdim edən (bax § 7 iii) və  maliyyə imkanları olan şirkətlər qiymətləndiriləcəklər. Xüsusi qiymətləndirmə kriteriləri və onların göstəriciləri aşağıdakı cədvəldə nümayiş etdirilir:

                      

Kriteriy

Maksimal xal
1. Son 5 il ərzində məsləhətçilər tərəfindən əldə olunmuş müvafiq təcrübənin göstəricisi (şirkətin göstəricisi) 45
1.1 Oxşar layihələrdə təcrübə: layihələşdirmə, planlaşdırma, qiymətləndirmə və geniş miqyaslı kadastr və qeydiyyat layihələrinin icrası 20
1.2 İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə müxtəlif iş təcrübəsi 10
1.3 Azərbaycanda, Qafqaz regionu və ya MDB ölkələrində daşınmaz əmlak idarəçiliyi sektorunda iş təcrübəsi 15
2. Bu spesifik layihəyə yararlılıq (mövcud mütəxəssislərin təcrübəsi) 55
2.1 Bu layihəyə aid mövcud texniki təcrübənin qiymətləndirilməsi (göstərilən aparıcı personal) 20
2.2 Tələb olunan işlərə uyğun işçi heyətin strukturunun qiymətləndirilməsi (əlavə işçi heyəti) 15
2.3 Daim işləyən aparıcı işçi heyətin qiymətləndirilməsi və mütəmadi olaraq mövcud komandaya nəzarətin və bərpa xidmətlərinin mərkəzi idarə tərəfindən aparılması 10
2.4 Ərizə sənədlərinin forması: tam, lakonik və layihəyə aid olması? 10

 

 

 

        

 

     14. İlkin texniki sənədlərin qiymətləndirilməsi başa çatdıqdan sonra, ən yaxşı hesab edilən beş Məsləhətçinin, və ya daha az, qısa siyahısı hazırlanır, ən az hədd 70 xal müəyyənləşdirilir. Siyahıda göstərilən şirkətlər texniki və maliyyə təklifləri təqdim etmək məqsədi ilə dəvət olunacaqlar; qəbul edilməyən şirkətlər müvafiq olaraq məlumatlandırılacaqlar.

 

 

 

        

 

     15. PEA məsləhətçinin seçilməyinə təsir göstərmir.

 

 

 

        

 

      16. İlkin texniki sənədlərin hazırlanması və təqdim olunması ərizəçinin səlahiyyətindədir və səhvlərə və ya çatışmamazlıqlara görə heç bir güzəşt edilmir.

 

   

 

     17. İlkin texniki sənədlər açıldıqdan sonra seçilən məsləhətçilərin qısa siyahısı hazırlananadək heç bir tərəflə əlaqə saxlanılmır, PEA-nı çıxmaq şərti ilə.

 

 

 

    

 

TƏCRÜBƏ

 

  

 

Xahiş edirik son 5 il ərzində əsas layihələrdə iştirak etdiyiniz göstəriciləri ümumiləşdirərək aşağıdakı cədvəli müvafiq formaya uyğun olaraq doldurasınız. Ərizə formasında göstərilən istiqamətlər 15-dən artıq olmamalıdır. 

 

   

 

Istiqamət

(maks. 15)
Layihə barədə ...
Qurumun adı Ölkə Layihənin ümumi dəyəri (avro) Qurumun proporsionalpayı (%) işçi heyətin sayı Müştərinin adı Maliyyələşmə mənbəyi Başlanma və sona yetmə tarixləri Partnyorların sayı
... ... ... ... ... ... ... ... ...
Layihə barədə məlumat Göstərilən xidmətlər
... ...