Dövlət xidmətləri portalına daxil edilmiş xidmətlər

1) Özəlləşdirilən dövlət müəssisəsinin yerləşdiyi torpaq sahəsinin hərraclarda satışı


2) Daşınmaz əmlak üzərində icarə və istifadə hüquqlarının yüklülüyünün və özgəninkiləşdirilməsinin dövlət qeydiyyatına alınması


3) Servitutun dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi


4) Tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əmlak və onun hissələri üzərində hüquqların qabaqcadan dövlət qeydiyyatının aparılması


5) Məhv olmuş daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi


6) Tikintiyə vərəsəlik hüququnun dövlət qeydiyyatına alınması


7) Lizinqin dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi


8) Daşınmaz əmlak üzərində icarə və istifadə hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması


9) Uzufruktun dövlət qeydiyyatına alınması


10) Tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin hərraclarda satışı


11) Daşınmaz əmlak obyekti barədə daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən məlumatların verilməsi


12) Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq hərracları və müsabiqələrinin keçirilməsi


13) İpoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin qeydə alınması


14) Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın hərraclarda satışı


15) Kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) əmək kollektivi üzvlərinə güzəştli satışı


16) Daşınmaz əmlak üzərində icarə və istifadə hüquqlarının dövlət qeydiyyatının ləğvi


17) Açıq tipli səhmdar cəmiyyətinə çevrilən dövlət müəssisələrinin səhmlərinin əmək kollektivi üzvlərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə güzəştli satışı


18) Daşınmaz əmlakın inventarlaşdırılması


19) Torpaq sahələrinin yerquruluşu planından və dövlət torpaq kadastrı məlumatlarından çıxarışların verilməsi


20) İpotekanın dövlət qeydiyyatına alınması


21) İpotekanın dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi


22) İpotekanın əlavə qeydiyyatının və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi


23) Orta və iri dövlət müəssisələrinin çevrilməsi nəticəsində yaradılan səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin pul hərraclarında satışı


24) Dövlət müəssisələri və dövlət orqanları tərəfindən təqdim edilən "Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik Xüsusi hesabat forması


25) Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə tam özəlləşdirilməmiş səhmdar cəmiyyətlərinin və nizamnamə fondunda dövlət payı olan hüquqi şəxslərin balansında olan limitdən və tələbatdan artıq minik avtomobilləri və digər nəqliyyat vasitələrinin, o cümlədən normativ-istismar müddəti bitmiş, tam aşınmış, silinməli olan nəqliyyat vasitələrinin və avadanlıqların hərraclar vasitəsilə satışı


26) Torpaq sahələrində mərzçəkmə işlərini aparmaq və mərz nişanlarını qoymaq


27) Daşınmaz əmlak obyektinin müayinə edilməsi


28) Daşınmaz əmlakın kadastr uçotuna alınması


29) Yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş istifadədə olmayan qeyri-yaşayış sahələrinin hərracda satışı


30) Daşınmaz əmlakın inventar dəyərinin hesablanması


31) Servitutun dövlət qeydiyyatına alınması


32) İpotekanın əlavə qeydiyyatı və sonrakı ipotekanın dövlət qeydiyyatına alınması


33) Lizinqin dövlət qeydiyyatına alınması


34) Kiçik dövlət müəssisələrin (obyektlərin) hərraclarda satışı


35) Mərzçəkmə işlərini həyata keçirən özəl hüquqi və fiziki şəxslərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsinə dair sertifikatların verilməsi


36) Daşınmaz əmlakla bağlı kadastr məlumatlarının informasiya sistemlərinə daxil edilməsi və verilməsi


37) İpoteka predmeti olan daşınmaz əmlaka tutmanın yönəldilməsi haqqında bildirişin ləğvinin həyata keçirilməsi


38) Daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların verilməsi


39) Uzufruktun dövlət qeydiyyatının ləğv edilməsi


40) Daşınmaz əmlakın inventar və bazar münasibətlərinə uyğun real dəyəri haqqında məlumatların verilməsi


41) Daşınmaz əmlak obyektlərinin formalaşdırılması və kadastr planlarının verilməsi


42) Hüquq sahibinə ona məxsus olan daşınmaz əmlak haqqında digər şəxslərə verilən arayışlar barədə məlumat verilməsi


43) Daşınmaz əmlakın təsviri, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayışın verilməsi


44) Dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarında satışı


45) Daşınmaz əmlakın sxematik bölgüsünün aparılması


46) Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması

47) Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi

48) Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın və daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan ölçü) dublikatının verilməsi