Elektron qanunvericilik toplusu

Ümumi sənədlər

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı

Konstitusiya

12.11.1995-ci il

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Konstitusiya Qanunu

21.12.2010-cu il,

№ 21-IVKQ

Normativ hüquqi aktlar haqqında

 

Məcəllə

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi    

 

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi

Qanun

21.10.2005-ci il,

№ 1036-IIQ

İnzibati icraat haqqında                                                

27.12.2001-ci il,
№ 245-IIQ

Dövlət satınalmaları haqqında

 

04.12.2001-ci il,

№ 223-IIQ

Dövlət rüsumu haqqında        

15.04.2005-ci il,

№ 883-IIQ

İpoteka haqqında

25.06.1998-ci il,

№ 510-IQ

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında

21.07.2000-ci il,

№ 926-IQ

Dövlət qulluğu haqqında

31.05.2007-ci il,
№ 352-IIIQ

Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında

 

30.09.2015-ci il,

№ 1308-IVQ

Vətəndaşların müraciətləri haqqında

30.09.2005-ci il,

1024-IIQ

İnformasiya əldə etmək haqqında

07.09.2004-cü il,

№ 733-IIQ

Dövlət sirri haqqında

 

02.03.1993-cü il,

№ 525

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

23.02.1993-cü il,

№ 516

Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində

                                 

05.02.1991-ci il,

№ 17—XII

Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı haqqında

08.06.2004-cü il,

№ 683-IIQ

Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında

 

Fərman

                    

24.06.2009-cu il,

№ 116

Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

04.05.2015-ci il,

№ 516

Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi tədbirləri və “Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 24 iyun tarixli 116 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə

27.09.2003-cü il,

№ 935

“Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ın təsdiq edilməsi haqqında

19.01.2005-ci il,

№  179

 

"Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında məxfi sənədlərlə iş üzrə kargüzarlığın aparılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında

23.05.2011-ci il,

№ 429

Dövlət orqanlarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslərin elektron xidmətlər göstərməsinin təşkili sahəsində bəzi tədbirlər haqqında

03.02.2016-cı il,

№ 762

Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarında Apellyasiya Şuralarının yaradılması haqqında

06.06.2012-ci il,

№ 648
“Yerli icra hakimiyyətləri haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə

18.04.2006-cı il,

№ 391

Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə  

20.02.2014-cü il,

№ 111

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və “Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 28 dekabr tarixli 504 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
 

18.09.2001-ci il,

№ 583
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
 

20.04.2005-ci il,

№ 226
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və onun yanında yaradılmış dövlət xidmətləri haqqında əsasnamələrin təsdiq edilməsi barədə

05.09.2012-ci il,

№ 706
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi haqqında

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

28.08.2007-ci il,

№ 136

“İnzibati orqanların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi haqqında

28.02.2003-cü il
№ 34

"Mallar (işlər və xidmətlər) üzrə satınalma müqaviləsinin nümunəsi"nin təsdiq edilməsi haqqında                                    

24.11.2011-ci il,

№ 191 

 

“Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron xidmət növlərinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş sənədlər

08.06.2015-ci il,

№ 03

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin mərkəzi aparatında vətəndaşların şəxsi qəbuluna dair Qaydalar”                                           

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzibati binasının mühafizəsinin təşkil edilməsi haqqında Təlimat”

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin aparatı və ərazi şöbələrində daxili intizam Qaydaları”

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzibati binasına buraxılış Qaydaları”

“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində arxiv işinin təşkilinə dair Təlimat”

“Azərbaycan  Respublikasi Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Mərkəzi Arxivi haqqında Əsasnamə”

“Azərbaycan  Respublikasnın Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsində daimi fəaliyyət göstərən Mərkəzi Ekspert Komissiyası haqqında Əsasnamə”

“Fövqəladə hallar baş verərkən məxfi sənəd və materialların xilas edilməsi haqqında Təlimat”

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin inzibati binalarında yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tədbirləri barədə Təlimat”

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  sədrinin qərarı

14.12.2015-ci il,

№ 03

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin tabeliyində olan “İnformasiya Texnologiyaları və Məlumat İdarəetmə Mərkəzi” Məhdud Məsluliyyətli Cəmiyyətinin Nizamnaməsinin yeni (üçüncü) redaksiyada təsdiq edilməsi haqqında

                                


Dövlət əmlakının idarəedilməsi

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı

Qanun

24.10.2000-ci il,

№ 937-IQ

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin borcları haqqında

07.12.1999-cu il,

№ 770-IQ

Bələdiyyə mülkiyyətinə əmlakın verilməsi haqqında

30.12.2016-cı il,

№ 474-VQ

Vergi ödəyicilərinin 2017-ci ilin 1 yanvar tarixinə mövcud olan vergi borclarının tənzimlənməsi haqqında

 

06.03.2018-ci il,

№ 1042-VQ

Məcburi dövlət sosial sığorta sahəsində borcların tənzimlənməsi haqqında

Fərman

06.06.2007-ci il,

№ 586

Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə edilməsinin təkmilləşdirilməsi haqqında

 

09.02.1996-cı il,

№ 437

Dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) müqavilə əsasında idarəetməyə verilməsi haqqında

14.05.1997-ci il,

№ 581

«Dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi zamanı yaradılmış səhmdar cəmiyyətlərinin və ixtisaslaşdırılmış çek investisiya fondlarının səhmdarlarının reyestrinin aparılması qaydaları haqqında» Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

20.06.1998-ci il,

№ 732

Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının Registrinin yaradılması haqqında

09.12.1999-cu il,
№ 226

"Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının Registri haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi barədə

11.06.2001-ci il,
№ 498

Dövlət əmlakının bələdiyyələrə verilməsi qaydası və müddətləri haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

11.06.2001-ci il,
№ 497

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin, aqrar islahatları nəticəsində ləğv olunmuş və işğal altında olan rayonların təsərrüfat subyektlərinin dövlət büdcəsinə, büdcədənkənar dövlət fondlarına, qiymətləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsul, iş və xidmətlərin istehlakına görə dövlət müəssisələrinə olan borclarının və bu müəssisələrin səhmlərinin nəzarət zərfi dövlətə məxsus blanklara olan ödəmə vaxtı ötmüş borclarının silinməsi və tənzimlənməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

04.08.2008-ci il,

№ 804

                       

Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc üzrə borclarının tənzimlənməsi haqqında

26.09.2003-cü il,

№ 920

Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin sosial ödənişləri üzrə yaranmış borclarının tənzimlənməsi tədbirləri barədə

23.08.2006-cı il,

№ 453  

Azərbaycan Respublikasında dövlət müəssisələrinin idarə olunmasının və dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi üzrə əlavə tədbirlər haqqında

07.08.2009-cu il,

№ 144

Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus səhmlər olan bankların və bank olmayan kredit təşkilatlarının idarə edilməsində dövlətin iştirakı qaydası haqqında

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

23.04.2008-ci il,

№ 98

“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və ondan istifadə vəziyyəti haqqında illik xüsusi hesabat forması”nın təsdiq edilməsi barədə

06.11.2004-cü il,

№ 177

"Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş , həmçinin oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalar"ın təsdiq edilməsi haqqında

20.04.2005-ci il,

№ 73

"Xüsusi əhəmiyyətli əsas vəsaitlərin (fondların) meyar  göstəriciləri haqqında"

14.07.2005-ci il,

№ 136

“Nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus paylar (səhmlər) olan müştərək müəssisələrdə və səhmdar cəmiyyətlərində həmin payların (səhmlərin) idarə olunması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

22.10.2010-cu il,

№ 183

 

Dövlət büdcəsindən və büdcədənkənar dövlət fondlarından ayrılan əsaslı vəsait qoyuluşlarının (investisiyaların) dövlət müəssisələrinin nizamnamə kapitalının artırılmasına yönəldilməsi haqqında

14.10.2008-ci il,

№ 242

 

“Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq müavinətin təyin edilməsi və ödənilməsi Qaydası”nın və “Özəlləşdirilən və idarəetməyə verilən dövlət müəssisələrinin istehsalat qəzası və yaxud peşə xəstəliyi nəticəsində sağlamlığı pozulmuş işçisinə və ya bu səbəbdən həlak olmuş işçisinin ailə üzvlərinə və himayəsində olan digər şəxslərə aylıq ödənc əvəzinə aylıq müavinətin ödənilməsi barədə müqavilə forması”nın təsdiq edilməsi haqqında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş sənədlər

08.06.2015-ci il,

№ 03

“Daşınmaz dövlət əmlakının Registrinin aparılması haqqında Təlimat”           

01.12.2017-ci il, № 10

“Dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunmasına nəzarəti təmin etmək məqsədilə tabeliyindən və sahə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq dövlət müəssisələrində və nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan hüquqi şəxslərdə monitorinqlərin təşkili və keçirilməsi Qaydaları”

 


 

 

                                           Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, bu sahəyə investisiyaların cəlb olunması             

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı                   

Qanun

16.05.2000-ci il,

№ 878-IQ

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında

30.04.1992-ci il,

№ 114

İcarə haqqında                  

11.12.1998-ci il,

№ 587-IQ

Torpaq icarəsi haqqında

29.11.1996-cı il,

№ 208-IQ

“Dövlət müəssisəsinin səhmdar cəmiyyətinə çevrilməsinin qaydaları haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi haqqında

Fərman

10.08.2000-ci il,

№ 383

"Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi barədə

 

10.08.2000-ci il,
№ 382

"Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunun tətbiq edilməsi barədə

 

23.12.2000-ci il,
№ 432

"Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə

25.03.1996-cı il,

№ 451

Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsini tənzimləyən bir sıra normativ sənədlərin təsdiq edilməsi haqqında

06.09.1997-ci il,

№ 629

İcarəyə verilmiş dövlət əmlakından səmərəli istifadə olunması tədbirləri haqqında

19.12.1997-ci il,

№ 659

“Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin , habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin satılması qaydaları haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

17.07.2001-ci il,

№ 533

"İnvestisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında                                                              

23.10.2003-cü il,

№ 972

"Torpaq icarəsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə

 

22.06.2010-cu il,

№ 283

“Dövlət əmlakının ixtisaslaşdırılmış pul hərraclarında satışı Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

19.05.2016-cı il,

№ 894

 

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında

 

19.07.2016-cı il,

№ 1003

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin sürətləndirilməsi və idarə edilməsinin səmərəliliyinin artırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında

Sərəncam

13.02.1999-cu il,
№ 78

Azərbaycan Respublikasında özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi prosesinə məsləhətçi şirkətlərin cəlb edilməsi haqqında

28 .02.2007-ci il,

№ 2006

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinə nəzarət üzrə Dövlət Komissiyası haqqında

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

27.04.1998-ci il,

№ 93

 

Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin normativ qiyməti haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

 

24.01.2001-ci il,

№ 23

Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin) ilkin qiymətinə tətbiq edilən əmsalların təsdiq edilməsi barədə

29.11.2007-ci il,

№ 191

 

“Dövlət əmlakının (mənzil fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının minimum məbləği”nin təsdiq edilməsi haqqında

 

23.07.1998-ci il,

№ 158

Azərbaycan Respublikasında torpaqların yeni normativ qiymətinin müəyyən edilməsi haqqında

23.12.2000-ci il,
№ 226

Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların icarə haqqının aşağı həddinin müəyyən edilməsi barədə

 

18.04.2002-ci il,

№ 69

Müsadirə edilmiş, sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçən əmlakın və dəfinələrin uçotu, qiymətləndirilməsi, saxlanılması, istifadəsi və satışı barədə Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş sənədlər

08.06.2015-ci il,

№ 03

“Kiçik dövlət müəssisələrinin (obyektlərinin), dövlət müəssisəsinin daşınar əmlakının, tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin, icarəyə verilmiş və istifadəsiz olan dövlət əmlakının, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının sərəncamında olan, habelə yaşayış binalarında yerləşib dövlət vəsaiti hesabına inşa edilmiş qeyri-yaşayış sahələrinin özəlləşdirmə sənədlərinin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları”

“Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsasında icarəyə verilməsinin təşkilinə dair Təlimat”

“Daşınmaz dövlət əmlakının (qeyri-yaşayış sahələrinin) icarəyə verilməsinə dair sənədlərin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları”

“Müştərək müəssisələrin nizamnamə kapitalında dövlətə məxsus olan payların (səhmlərin) yenidən qiymətləndirilməsi üzrə sənədlər toplusunun dövriyyəsi və ekspertizası qaydaları haqqında Təlimat”

“Dövlət əmlakının fərdi layihələr və investisiya müsabiqələri vasitəsilə özəlləşdirilməsi, məsləhətçi xidmətlərinin cəlb edilməsi və mülkiyyət hüquqlarının rəsmiləşdirilməsi üzrə sənədlər toplusunun  hazırlanması, dövriyyəsi və ekspertizası qaydaları haqqında Təlimat”

“İxtisaslaşdırılmış pul hərraclarının keçirilməsi Qaydaları”

“Kiçik müəssisə kimi özəlləşdirilən müəssisə və obyektlərin ilkin (start) qiymətinin 15%-nin güzəştli satışı Qaydaları”

“Açıq səhmdar cəmiyyətinə çevrilən dövlət müəssisələrinin səhmlərinin əmək kollektivinə güzəştli satışı Qaydaları”

03.10.2016-cı il,

№ 08

“Dövlət müəssisə, idarə  və təşkilatlarının istifadəsində olan, dövlət mülkiyyətində olan obyektlərin yerləşdiyi və ya dövlət obyektlərinin tikintisi layihələşdirilmiş, özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, habelə hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin icarəyə verilməsi sənədlərinin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları”

“Özəlləşdirilən dövlət müəssisə və obyektlərinin, fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən inşa edilmiş müəssisə və obyektlərin yerləşdiyi dövlət torpaq sahələrinin özəlləşdirilməsi sənədlərinin qəbulu, dövriyyəsi və ekspertizası Qaydaları”

“Dövlət müəssisələrinin səhmdar cəmiyyətlərinə çevrilməsi üzrə sənədlər toplusunun hazırlanması, dövriyyəsi və ekspertizası qaydaları haqqında Təlimat”

03.06.2017-ci il,

№ 07

“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində nominal dəyəri ilə ilk növbədə əmək kollektivinə və ya icarəçiyə təklif olunan səhmlərin (hissələrin) satılması qaydaları haqqında Təlimat”

 

 


Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı

Məcəllə

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi (139-170-ci, 173-cü, 175-176-cı, 178-180-ci, 193-cü, 203-207-ci, 210-211-ci, 213-234-cü, 238-249-cu, 250-268-ci, 393-394-cü, 646-cı, 648-651-ci maddələr)

 

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi (5-ci, 9-cu, 46-62-ci, 65-69-cu, 73-cü, 75-ci, 83-cü, 86-96-cı, 103-cü, 111-ci maddələr)

 

Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi (8-ci, 12-13-cü, 16-17-ci, 20-27-ci, 29-cu, 35-37-ci, 40-41-ci, 48-ci, 59-cu, 61-63-cü, 91-ci, 98-99-cu, 112-113-cü, 131-ci, 146-cı maddələr)

 

Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (36-37-ci, 74-75-ci, 79-80-ci, 101-103-cü maddələr)

Qanun

29.06.2004-cü il,

№ 713-IIQ

Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında

 

26.01.1993-cü il,

№ 463

Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında

 

04.12.2001-ci il,

№ 223-IIQ

“Dövlət rüsumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 26-cı və 27-ci maddələri

15.04.2005-ci il,

№ 883-IIQ

İpoteka haqqında

Fərman

 

 

10.08.2004-cü il,

№ 113

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında

                              

22.05.2007-ci il

№ 576

«Azərbaycan Respublikasında mənzil fondunun özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər və əlavə edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi haqqında

14.10.2004-cü il,

№ 135

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestrinin aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə

 

13.01.2015-ci il,

№ 439

 

“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi barədə

30.10.2015-ci il,    № 664

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 13 yanvar tarixli 439 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qüvvəyə minənədək əldə edilmiş və yaranmış daşınmaz əmlak obyektləri üzərində hüquqların əldə edilməsini təsdiq edən sənədlərin Siyahısı”nda dəyişikliklər edilməsi barədə

17.06.2015-ci il,

№ 553

“Hüquqların dövlət qeydiyyatı haqqında daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən Çıxarış”ın və “Torpaq sahəsinin planı və ölçüsü”nün təsvirlərinin təsdiq edilməsi barədə                

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

25.06.2010-cu il,

№ 118

“Yaşayış sahəsinin xüsusi təyinatlı mənzil fonduna aid edilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında

 

05.10.2015-ci il,

№ 319

 

       

“Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı üçün sənədlərin qəbulu, yoxlanılması və verilməsinin prosedur Qaydaları”nın və “Daşınmaz əmlakın təsvirinə, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydə alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair arayışın verilməsi haqqında Təlimat”ın təsdiq edilməsi barədə

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş sənədlər

08.06.2015-ci il,

№ 03

“Dövlət reyestrinin kağız üzərində aparılması, dövlət reyestri kitablarının və ərizə jurnallarının doldurulması üzrə Təlimat”

“Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və ya digər əşya hüquqlarının daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində qeydiyyata alınıb-alınmaması barədə dövlət reyestrindən arayışların verilməsinə dair Təlimat”

03.03.2017-ci il,

№ 02

“Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin ərazi idarələrində arxiv işinin qurulmasına dair Təlimat”

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin qərarı

07.04.2014-cü il,

№ 02

“Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı xidmətlərin mobil ofislər vasitəsi ilə göstərilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

                                                                                           


 

 


Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının aparılması, ünvan reyestrinin aparılması

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı

Qanun

22.12.1998-ci il,

№ 593-IQ

Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında

 

30.12.1999-cu il,

№ 788-IQ

Torpaqların münbitliyi haqqında

 

Fərman

12.03.1999-cu il,

№ 113

“Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

04.07.2001-ci il,

№ 528

“Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə

06.03.2000-ci il,
№ 290

"Torpaqların münbitliyi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

 

23.10.2003-cü il,

№ 979          

“Torpaqların münbitliyi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsinə dair əlavə tədbirlər barədə

27.07.2010-cu il,

№ 308

“Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrının tərtib edilməsi və aparılması Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

27.11.2008-ci il,

№ 27

“Azərbaycan Respublikasında ünvan reyestrinin aparılması və daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvan verilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

24.05.2010-cu il,

№ 271

“Bələdiyyələrin Dövlət reyestrinin aparılması və onlara şəhadətnamənin verilməsi haqqında” Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasının təmin edilməsi haqqında

07.03.2016-cı il,

№ 818

Azərbaycan Respublikasında torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında

 

Sərəncam

13 iyul 2016-cı il,

№ 2197

 

“Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sisteminin inkişafı, torpaqdan istifadənin və onun mühafizəsinin səmərəliliyinin artırılmasına dair 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

07.06.1999-cu il,

№ 94

Dövlət torpaq kadastrı, torpaqların monitorinqi və yerquruluşu ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında

29.12.2000-ci il,
№ 230

Kadastr qiymət rayonları və ora daxil olan inzibati rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı torpaqlarının təyinatı, coğrafi yerləşməsi və keyfiyyəti nəzərə alınmaqla şərti balların müəyyənləşdirilməsi haqqında

06.10.2010-cu il,

№ 171

“Mərzçəkmə qaydaları və mərz nişanlarının formalarının nümunələri”nin təsdiq edilməsi haqqında                                                                 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş sənədlər

08.06.2015-ci il,

№ 03

“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sistemində daşınmaz əmlakın kadastrı və texniki inventarlaşdırma işlərinin  aparılmasına dair Texniki Təlimat”

 “Daşınmaz əmlak obyektlərinə ünvanların verilməsinə və ünvan reyestrinin aparılmasına dair Texniki Təlimat”

“Ünvan xəritələrinin (planlarının) tərtibinə dair Təlimat”

“Daşınmaz əmlakın kadastr planının hazırlanması və ondan çıxarışın verilməsi Qaydaları”

03.03.2017-ci il,

№ 02

“Uyğunluğu qiymətləndirilən özəl hüquqi və fiziki şəxslərin reyestrinin aparılması Qaydaları”

Dövlət torpaq kadastrı, yerquruluşu, torpaqların dövlət idarəetməsinin təşkili, torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə nəzarət, torpaq bazarının təşkili

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı               

Qanun

25.06.1999-cu il

 

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi

                                                                           

07.05.1999-cu il,

№ 665-IQ

Torpaq bazarı haqqında

07.12.1999-cu il,

№ 771-IQ

Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında

 

29.06.2001-ci il,

№ 160-IIQ

Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında

 

20.04.2010-cu il,

№ 987-IIIQ

 

Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında

 

13.06.2000-ci il,

№ 892-IQ

Ərazi quruluşu və inzibati ərazi bölgüsü haqqında

15.03.2002-ci il,

№ 274-IIQ

Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

13.02.1998-ci il,

№ 439-IQ

Yerin təki haqqında

16.07.1996-cı il,

№ 155-IQ.

Torpaq islahatı haqqında

Fərman

13 .08.1996-cı il,

№ 482

“Torpaq islahatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun

tətbiq edilməsi barədə

06.03.2000-ci il, № 291

Azərbaycan Respublikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin icrasının təmin edilməsi barədə

28.11.2000-ci il,

№ 421

Torpaqlardan istifadəyə və onların mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

 

08.07.1999-cu il,

№ 150

"Torpaq bazarı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

 

23.10.2003-cü il,

№ 971

“Dövlət mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin hüquqi şəxslərin nizamnamə (pay) fonduna verilməsi və istifadəsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında

24.12.1999-cu il,

№ 237

“Bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

 

09.08.2001-ci il,

№ 548

“Bələdiyyə torpaqlarının idarə edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

 

24.05.2010-cu il,

№ 263

"Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

05.02.2015-ci il,

№ 453

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin ləğv edilməsi haqqında

 

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

23.02.2005-ci il,

№ 33

 

"Dəmir yolu nəqliyyatı təyinatlı torpaqlardan və dəmir yolunun xüsusi mühafizə zonasına aid torpaqlardan istifadə olunması Qaydaları"nın və "Dəmir yolları üçün və dəmir yolunun sanitariya-mühafizə zonası üçün torpaqayırma Normaları"nın təsdiq edilməsi haqqında

28.12.1998-ci il,

№ 238

Torpaq sahiblərinin onlara məxsus torpaq sahələrinin hüdudlarında öz ehtiyaclarını ödəmək üçün yerin təkindən istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

27.03.1999-cu il,
№ 51

Faydalı qazıntıların çıxarılması ilə əlaqədar olmayan məqsədlər üçün verilən torpaq sahələrinin hüdudlarında yerin təkindən istifadə Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

19.10.1999-cu il,
№ 167

Torpaq bazarı ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında            

17.10.1998-ci il,

№ 214

Meşə fondu torpaqlarının icarəyə verilməsi qaydası haqqında

08.11.1999-cu il,

№ 174

Meşə təsərrüfatı sahəsinə dair bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında

15.03.2000-ci il,

№ 42

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı bəzi normativ hüquqi aktlar haqqında

 

17.04.2000-ci il,

№ 67

Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün məcburi köçkünlərə torpaq sahələrinin ayrılması Qaydasının təsdiq edilməsi haqqında

01.05.2000-ci il
№ 79

Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi ilə bağlı bəzi normativ-hüquqi aktlar haqqında

 

20.01.2017-ci il, № 10

“Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi barədə

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının qərarları ilə təsdiq edilmiş sənədlər

08.06.2015-ci il,

№ 03

“Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqların mülkiyyətə və ya icarəyə verilməsi ilə bağlı torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin strukturuna daxil olan qurumlar arasında əlaqələndirmə Qaydaları”

“Dövlət torpaqlarının icarəyə və istifadəyə verilməsinə dair rəyin verilməsi haqqında Təlimat”

“Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələrinin mülkiyyətə, istifadəyə, icarəyə verilməsinə dair rəyin verilməsi  haqqında Təlimat”

“Torpaq sahəsi üzərində hüquqların ilkin qeydiyyatı ilə bağlı torpaq sahəsinin plan və ölçüsünün hazırlanmasına dair Təlimat”

“Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sistemində torpaq tədqiqatlarının aparılması Qaydaları”

“Torpaqların bonitirovkasının aparılması Qaydaları”

“Torpaqların iqtisadi qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları”

“Torpaqlarda geobotaniki tədqiqatların aparılması Qaydaları”             

 

Xüsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya işlərinin aparılması

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı               

Qanun

17.04.1998-ci il,

№ 484-IQ

Geodeziya və kartoqrafiya haqqında        

Fərman

18.07.1998-ci il,

№ 738

“Geodeziya və kartoqrafiya haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

17.10.1998-ci il,

№ 212

Azərbaycan Respublikasında geodeziya-istinad məntəqələrinin istifadəsi və mühafizəsi qaydalarına dair Əsasnamənin təsdiq edilməsi haqqında

17.10.1998-ci il,

№ 209

Geodeziya, topoqrafiya və kartoqrafiya məlumatlarının Dövlət Kadastrının aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

17.10.1998-ci il,

№ 211

Geodeziya, topoqrafiya və kartoqrafiya material və məlumatlarının dövlət qeydiyyatına dair Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

17.10.1998-ci il,

№ 207

Dövlət əhəmiyyətli və xüsusi (sahəvi) təyinatlı geodeziya və kartoqrafiya fəaliyyəti növlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında

23.11.1998-ci il,

№ 225

Azərbaycan Respublikası Dövlət Geodeziya və Kartoqrafiya Fondu haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi bərədə

07.12.1998-ci il,

№ 232

Geodeziya və kartoqrafiya materiallarından və məlumatlarından istifadəyə görə ödəmə dərəcələrinin və qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında

10.10.2002-ci il,

№ 156

Geodeziya və kartoqrafiya fəaliyyətinə dövlət nəzarəti haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə

 

05.06.2017-ci il,

№ 248

“Daşınmaz Əmlakın Qeydiyyatı Layihəsi” çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının ərazisində quraşdırılmış Fasiləsiz Fəaliyyət Göstərən İstinad Stansiyaları Şəbəkəsində olan məlumatlardan istifadənin qayda və şərtləri”nin təsdiq edilməsi haqqında

 

 

Hüquq – Mülkiyyət mübahisələrinin tənzimlənməsi

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı               

Məcəllə

 

Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi

 

Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi

Qanun

10.06.1997-ci il,

№ 310-IQ

Məhkəmələr və hakimlər haqqında

26.11.1999-cu il,

№ 762-IQ

Notariat haqqında

27.12.2001-ci il,

№ 243-IIQ

İcra haqqında

28.12.1999-cu il,

№ 782-IQ

İcra məmurları haqqında

28.12.1999-cu il,

№ 783-IQ

Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında

Sərəncam

13.02.2014-cü il,

№ 268

“Elektron məhkəmə” informasiya sisteminin yaradılması haqqında

Nazirlər Kabinetinin Qərarı

11.09.2000-ci il,

№ 167

Notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimatın təsdiq edilməsi barədə

                                                                                                                             

Məhkəmə-Hüquq Şurasının Qərarı

11.04.2017-ci il,

№ 2

“Azərbaycan Respublikası apellyasiya, ağır cinayətlər, hərbi və inzibati-iqtisadi məhkəmələrinin ərazi yurisdiksiyası”nın təsdiq edilməsi barədə

 

 

                                               Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin struktur bölmələrinin əsasnamələri       

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı               

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi  sədrinin qərarı

12.05.2015-ci il, № 01

Hüquq şöbəsinin Əsasnaməsi

Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsinin Əsasnaməsi

İnsan resurslarının idarə edilməsi və dövlət qulluğu şöbəsinin Əsasnaməsi

Daxili nəzarət şöbəsinin Əsasnaməsi

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin Əsasnaməsi

1-ci şöbənin Əsasnaməsi

Maddi-texniki təchizat və təsərrüfat şöbəsinin Əsasnaməsi

Ərazi şöbələri haqqında Əsasnamə

14.12.2015-ci il, № 04

Dövlət əmlakının idarə edilməsi və səmərəli istifadəsinə nəzarət şöbəsinin Əsasnaməsi

Torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi, torpaqların monitorinqi və geodeziya şöbəsinin Əsasnaməsi                                              

Yerli qurumlarla iş və dövlət ehtiyaclarının ödənilməsinin təşkili şöbəsinin Əsasnaməsi

Maliyyə, iqtisadi proqnozlaşdırma və daxili audit şöbəsinin Əsasnaməsi

06.05.2016-cı il,

№ 03

                    

Strateji özəlləşdirmənin təşkili və investisiyaların cəlb edilməsi şöbəsinin Əsasnaməsi

Strateji planlaşdırma, innovasiyalar, monitorinq və təhlil şöbəsinin Əsasnaməsi

Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin Əsasnaməsi

İnformasiya, ictimaiyyətlə əlaqələr və protokol şöbəsinin Əsasnaməsi

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin DƏDRX-nin şöbələrinin əsasnamələri

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı               

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin qərarı

04.06.2015-ci il,

№ 02

Dövlət reyestrinin aparılması və elektron xidmətlər şöbəsinin Əsasnaməsi

Daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması və qiymətləndirmənin təşkili şöbəsinin Əsasnaməsi

Hüquq şöbəsinin Əsasnaməsi

İnformasiyaların işlənməsi, təhlili və mobil xidmətlər şöbəsinin Əsasnaməsi

Kadrlar şöbəsinin Əsasnaməsi

Maliyyə şöbəsinin Əsasnaməsi

Sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin Əsasnaməsi       

Təchizat və inzibati-təsərrüfat şöbəsinin Əsasnaməsi

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin DƏDRX-nin ərazi idarələrinin əsasnamələri

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin qərarı

18.01.2018-ci il, № 01

1 saylı Bakı Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

2 saylı Sumqayıt Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

3 saylı Gəncə Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

4 saylı Abşeron Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

5 saylı Xaçmaz Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

6 saylı Beyləqan Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

7 saylı Bərdə Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

8 saylı Cəlilabad Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

9 saylı Qəbələ Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

10 saylı Lənkəran Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

11 saylı Şəmkir Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

12 saylı Şəki Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

13 saylı Şirvan Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

14 saylı Şamaxı Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

15 saylı Tovuz Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

16 saylı Ucar Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

17 saylı Yevlax Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsinin Əsasnaməsi

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin DƏKÜRX-nin şöbələrinin əsasnamələri

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı               

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin qərarı

04.06.2015-ci il,

№ 02

Yerquruluşu, torpaq kadastrı və torpaq monitorinqi şöbənin Əsasnaməsi

Daşınmaz əmlakın vahid dövlət kadastrı şöbənin Əsasnaməsi

Ünvan reyestri şöbənin Əsasnaməsi

Geodeziya işlərinin təşkili və geodeziya fəaliyyətinə dövlət nəzarəti şöbənin Əsasnaməsi

Hüquq və insan resurslarının idarə edilməsi  şöbənin Əsasnaməsi

1-ci şöbənin Əsasnaməsi (qərarda dəyişiklik etmək lazımdır)

Kargüzarlıq və arxiv işinin təşkili sektorunun Əsasnaməsi

01.03.2017-ci il, № 01

Maliyyə, mühasibat və təsərrüfat-təchizat şöbəsinin Əsasnaməsi təsdiq edilsin

                       

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin TDİTDA-nin şöbələrinin əsasnamələri

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı               

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin qərarı

25.10.2016-cı il, № 05

Torpaqların dövlət idarəetməsinin təşkili və torpaq münasibətlərinin tənzimlənməsi şöbəsinin Əsasnaməsi

Torpaq bazarının təşkili şöbəsinin Əsasnaməsi

Torpaqlardan  istifadəyə və mühafizəsinə dövlət nəzarətinin təşkili şöbəsinin Əsasnaməsi

Hüquq şöbəsinin Əsasnaməsi

Kadr və kargüzarlıq sektorunun Əsasnaməsi

Maliyyə, mühasibat və təsərrüfat-təchizat sektorunun Əsasnaməsi

 

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin HTAM-nin şöbələrinin əsasnamələri

 

Sənədin növü

Qəbul olunması tarixi və nömrəsi

Sənədin adı               

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi sədrinin qərarı

04.06.2015-ci il, № 02

Müsadirə edilmiş əmlakın satışı üzrə hərracların təşkili şöbənin Əsasnaməsi

Ümumi şöbənin Əsasnaməsi

Maliyyə əməliyyatları və mühasibat sektorunun Əsasnaməsi

Zona bölmələrinin nümunəvi Əsasnaməsi

01.03.2017-ci il,

№ 01

Dövlət əmlakının satışı üzrə hərracların təşkili şöbəsinin Əsasnaməsi təsdiq edilsin

Bələdiyyə torpaqlarının hərraclarının təşkili şöbəsinin Əsasnaməsi